Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-05-11

Sammanträde 2023-05-11

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Boendeparkering på Norr Mälarstrand. Svar på skrivelse från Svante Linusson (C)

7 Arrende för område inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid Snösätargränd i Vantör till föreningen Kulturkvarter Snösätra. Kultur i Snösätra. Svar på skrivelse från Svante Linusson (C). Skrivelse angående Snösätra. Svar på skrivelse från Dennis Wedin med flera

8 Projekt Norra Folkparksvägen i Solberga. Tilläggsavtal samt reviderat inriktningsbeslut

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill Apelsinlunden i Solberga till Storstaden Stockholm Bostad AB och Storstaden Stockholm Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

10 Markanvisning för bostäder till Åke Sundvall Projekt AB inom del av fastigheterna Postgården 4, Postgården 1 och Årsta 1:1 på Årstafältet, etapp 7

11 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bilden 1, Förstoringen 2 och Örby 4:1 i Högdalen till IKANO Bostad Stockholm AB. Reviderat inriktningsbeslut

12 Skrivelse angående kvinnofridshus på Södermalm. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

13 Tilläggsavtal 1 till överenskommelse om exploatering med tomträtt, för kontor, handel mm inom fastigheten Södermalm 3:21 i Södermalm med Wasted Space Ab och Region Stockholm, Trafikförvaltningen

14 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Ellevio AB

15 Tidig markreservation för vuxenutbildning, idrott och kontor inom fastigheten Fryshuset 1 i Södra Hammarbyhamnen till Stiftelsen Fryshuset

16 Markanvisning för idrotts- och kulturändamål samt kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Vasastaden, till NF Projektering och Förvaltning AB

17 Förlikningsavtal gällande merkostnader för gång- och cykelbanor i Albano med Akademiska hus AB

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ängsbotten 6 m.fl. till AB, Primula Byggnads AB och Wallenstam Fastighets AB 42 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till Gunnar Nordfeldt's AB

20 Markanvisning för bostäder, förskola och grundskola inom del av fastigheten Farsta 2:1, Våldö 6 och Munsö 1 i Farsta till Olov Lindgren AB och SBB Förskolefastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Boendeparkering på Norr Mälarstrand. Svar på skrivelse från Svante Linusson (C)

§7 Arrende för område inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid Snösätragränd i Vantör till föreningen Kulturkvarter Snösätra. Kultur i Snösätra. Svar på skrivelse från Svante Linusson (C). Skrivelse angående Snösätra. Svar på skrivelse från Dennis Wedin med flera (M)

§8 Projekt Norra Folkparksvägen i Solberga. Tilläggsavtal samt reviderat inriktningsbeslut

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill Apelsinlunden i Solberga till Storstaden Stockholm Bostad AB och Storstaden Stockholm Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

§10 Markanvisning för bostäder till Åke Sundvall Projekt AB inom del av fastigheterna Postgården 4, Postgården 1 och Årsta 1:1 på Årstafältet, etapp 7

§11 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bilden 1, Förstoringen 2 och Örby 4:1 i Högdalen till IKANO Bostad Stockholm AB. Reviderat inriktningsbeslut

§12 Skrivelse angående kvinnofridshus på Södermalm. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

§13 Tilläggsavtal 1 till överenskommelse om exploatering med tomträtt, för kontor, handel mm inom fastigheten Södermalm 3:21 i Södermalm med Wasted Space Ab och Region Stockholm, Trafikförvaltningen

§14 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Ellevio AB

§15 Tidig markreservation för vuxenutbildning, idrott och kontor inom fastigheten Fryshuset 1 i Södra Hammarbyhamnen till Stiftelsen Fryshuset

§16 Markanvisning för idrotts- och kulturändamål samt kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Vasastaden, till NF Projektering och Förvaltning AB

§17 Förlikningsavtal gällande merkostnader för gång- och cykelbanor i Albano med Akademiska hus AB

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ängsbotten 6 m.fl. till AB, Primula Byggnads AB och Wallenstam Fastighets AB 42 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till Gunnar Nordfeldt's AB

§20 Markanvisning för bostäder, förskola och grundskola inom del av fastigheten Farsta 2:1, Våldö 6 och Munsö 1 i Farsta till Olov Lindgren AB och SBB Förskolefastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut