Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-02-11

Sammanträde 2014-02-11

Datum
Klockan
08.15
Plats
Hammarby Fabriksväg 67, entréplanet, Hammarby Fabriksväg 67

(Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 20140211.pdf (184 kb)

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 3 december 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningen Tonbadet 2 i Bandhagen om förvärv av tomträtt till fastighet (S) (Hemligt)

6 EU-positionspapper för bostadsbolagen (S)

8 Årsredovisning för AB Familjebostäder 2013 (S/A)

9 Bokslutsrapport och VD-kommentar bokslut 2013 och årsuppföljning av ILS (S/A)

10 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2013 (A)

11 Finansiell månadsrapport per 2013-12-31 för AB Familjebostäder. (A)

12 Anmälan av kompletterande ägardirektiv (A)

13 Bostadsuthyrningen 2013 - rapport (Fa)

14 Lokaluthyrningen 2013 - rapport (Fa)

15 Rapport underhållsplanering (Fa)

17 Övriga frågor

Välkommen!

Magdalena Bosson


S= Stab
A= Administration
K= Kommunikation
Fa= Fastighetsavdelningen
PuA= Projektutvecklingsavdelningen

AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 92100, 120 07 Stockholm, Tel 08-737 20 00, www.familjebostader.com

18 Hyresöverenskommelsen - 2014 (S)

19 Svar på skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V) angående hyresförhandlingarna m.m (S)

§1 Anmälan av föregående protokoll

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen, Dnr 2014/0164-3.2.1

§4 Erbjudande till bostadsrättsföreningen Tonbadet 2 i Högdalen om förvärv av tomträtt till fastighet, Dnr 2014/0176-3.2.1

§5 Avrapportering av avgivna remissvar, Dnr 2014/0166-1.5

§6 EU-positionspapper för bostadsbolagen, Dnr 2014/0145-1.2.1

§7 Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag, Dnr 2014/0102-1.2.1

§8 Årsredovisning 2013 för AB Familjebostäder, Dnr 2013/2210-1.2.5

§9 Bokslutsrapport och VD-kommentar bokslut 2013 och årsuppföljning av ILS, Dnr 2014/0106-1.2.4

§10 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2013, Dnr 2014/0089-1.2.1

§11 Finansiell månadsrapport per 2013-12-31 för AB Familjebostäder, Dnr 2014/0112-1.2.4

§12 Anmälan av kompletterande ägardirektiv, Dnr 2014/0119-1.1

§13 Bostadsuthyrningen 2013 - rapport, Dnr 2014/0013-4.2.1

§14 Lokaluthyrningen 2013 - rapport, Dnr 2014/0151-4.2.2

§15 Redovisning underhållsplan 2014, Dnr 2014/0167-3.3.5

§18 Hyresöverenskommelsen 2014, Dnr 2014/0252-4.1.1

§19 Svar på skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V) angående hyresförhandlingar m m, Dnr 2014/0251-4.1.1