Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017.

7 Motion om idrottskluster i Södra Skanstull. Remissvar.

8 Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD) om att bygga 2 000 modulbostäder till stockholmarna. Remissvar.

10 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal

12 Bällsta IP. Utredningsbeslut.

13 Spånga bad och idrottshall - renovering av badanläggning. Inriktningsbeslut.

14 Godkännande av hyresavtal inom fastigheten Burmanstorp 1 samt finansiering av etableringen av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta. Genomförandebeslut.

Dnr: 3.1-087/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 21 mars 2017
Fastighetskontoret

15 Förvärv av 10 st lägenheter för gruppbostad i projektet Vandenbergh 9 i Bromma. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-118/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 15 mars 2017
Fastighetskontoret

16 Förvärv och anpassning av bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-120/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 17 mars 2017
Fastighetskontoret

17 Utredning av Liljeholmsbadets framtid. Utredningsrapport

18 Förvaltningschefen informerar

19 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-009/2017

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-007/2016

§5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017 Dnr 1.5-129/2017

§8 Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD) om att bygga 2 000 modulbostäder till stockholmarna.

§10 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal Dnr 3.1-140/2017

§13 Spånga bad- och idrottshall ­ renovering av badanläggningen.

§14 Godkännande av hyresavtal inom fastigheten Burmanstorp 1 samt finansiering av etableringen av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta.

§15 Förvärv av 10 st lägenheter för gruppboende i projektet Vandenbergh 9 i Bromma.

§16 Förvärv och anpassning av bergrum med tillhörande lokal för nytt arkiv.

§17 Utredning av Liljeholmsbadets framtid.

§18 Förvaltningschefen informerar

§19 Frågor för beredning och övrig information