Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågors möte med nämnden

5 Hyreshöjning för PRO i fastigheten Portiken 1, Hantverkargatan 2, Kungsholmen. Svar på skrivelse

6 Yttrande över revisorernas projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013

7 Godkännande av ett 20-årigt hyresavtal för förskolelokaler i fastigheten Planeten 12 i Vasastaden. Godkännande av hyresavtal

8 Motion om policy för att minska elförbrukning från belysning i Stockholms stads verksamheter. Remissvar

9 Motion om tillvaratagande av spillvärme. Remissvar

11 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Utredning av möjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet. Utveckling av nytt livsmedelscentrum i Larsboda industriområde. Reviderade utredningsbeslut

Dnr: 5.2-015/2014, 5.2-016/2014

P
Expl
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Internationell gästspelsscen i en av gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Reviderat utredningsbeslut

13 Upprustning och utveckling Medborgarhuset. Inriktningsbeslut Upphandling av arkitekt och extern projektledning till Medborgarhuset. Genomförandebeslut

14 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Slutrapport

15 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet, 7. Inriktningsbeslut

16 Förvaltningschefen informerar

17 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret, Dnr 1.4-006/2014

§4 Anmälan av minnesanteckningar från fastighetsnämndens möte med rådet, Dnr 1.1.3-007/2014

§5 Hyreshöjning för PRO i fastigheten Portiken 1, Hantverkargatan 2, Kungsholmen. Svar på skrivelse, Dnr 1.6-468/2013

§6 Yttrande över revisorernas projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013, Dnr 1.6-469/2013

§7 Godkännande av ett 20-årigt hyresavtal för förskolelokaler i fastigheten Planeten 12 i Vasastaden. Godkännande av hyresavtal, Dnr 4.4-050/2013

§8 Motion om policy för att minska elförbrukning från belysning i Stockholms stads verksamheter. Remissvar, Dnr 1.6-488/2013

§9 Motion om tillvaratagande av spillvärme. Remissvar, Dnr 1.6-459/2013

§10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för fastighetsnämnden, Dnr 1.3-047/2014

§11 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Utredning av möjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet. Utveckling av nytt livsmedelscentrum i Larsboda industriområde. Reviderade utredningsbeslut, Dnr 5.2-015/2014 och 5.2-016/2014

§12 Internationell gästspelsscen i en av gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Reviderat utredningsbeslut, Dnr 5.2-048/2014

§13 Upprustning och utveckling Medborgarhuset. Inriktningsbeslut. Upphandling av arkitekt och extern projektledning till Medborgarhuset. Genomförandebeslut, Dnr 5.2-263/2013

§14 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Slutrapport, Dnr 4.2.1-397/2012

§15 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet, 7. Inriktningsbeslut, Dnr 5.3.1-043/2014

§16 Förvaltningschefen informerar

§17 Frågor för beredning och övrig information