Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-12-13

Sammanträde 2016-12-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bandlerrummet, Kulturhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Stadens arbete Stockholmskiosker. Svar på skrivelse.

6 Fastighetsnämndens svar på motion om tillgängliga konferenslokaler. Remissvar.

7 Övernattning i Stockholms stad. Hur staden bättre kan förändra utbudet av övernattningslokaler för föreningslivet. Remissvar.

9 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Remissvar.

11 Nedskrivning av utestående fordringar 2016.

12 Ateljéstrategi 2017-2020

15 Spelbomskan 13 - anpassning av kontorslokaler till skolverksamhet. Inriktningsbeslut.

16 Ny idrottshall på Västberga IP. Genomförandebeslut.

17 Skridsko- och bandyhall, Gubbängens IP. Genomförandebeslut.

19 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset. Lägesrapport 1.

20 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Lägesrapport 2.

21 Uppgradering Hammarby IP. Lägesrapport.

22 Hjorthagshallen. Lägesrapport.

23 Stadsmuseet. Lägesrapport.

24 Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden. Slutrapport.

25 Försäljning av fastigheten Stockholm Fatburen 2. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.1-514/2016

För bilaga 2 gäller Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 25 november 2016
Fastighetskontoret

26 Försäljning av fastigheten Nacka Erstavik 6:11 i Nacka kommun. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.1-306/2016

För bilaga 2 gäller Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 25 november 2016
Fastighetskontoret

27 Försäljning av fastigheten Kvarnberget 6 i Rinkeby. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.1-526/2016

För bilaga 2 gäller Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 25 november 2016
Fastighetskontoret

28 Förvärv av bostadsrätter för förskola i bostadsrättsföreningen Mejeriet i kvarteret Medlemmen, Årsta. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-508/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 15 november 2016
Fastighetskontoret

29 Förvärv av bostadsrätter för förskola i bostadsrättsföreningen Industriverket på Kungsholmen. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.2-519/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 25 november 2016
Fastighetskontoret

30 Förvaltningschefen informerar

31 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-008/2016

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-007/2016

§6 Fastighetsnämndens svar på motion om tillgängliga konferenslokaler.

§11 Nedskrivning av utestående fordringar 2016 Dnr 1.2.1-479/2016

§12 Ateljéstrategi 2017-2020 Förslag till strategi för Stockholms stads ateljéutbyggnad Dnr 2.6-190/2016

§15 Spelbomskan 13 ­ anpassning av kontorslokaler till skolverksamhet.

§17 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP.

§19 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset.

§20 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan.

§21 Uppgradering Hammarby IP.

§22 Hjorthagshallen.

§23 Stadsmuseet.

§24 Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden.

§25 Försäljning av fastigheten Stockholm Fatburen 2, del av Söderhallarna.

För bilaga 2 gäller Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 25 november 2016 Fastighetskontoret

§26 Försäljning av fastigheten Nacka Erstavik 6:11 i Nacka kommun.

För bilaga 2 gäller Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 25 november 2016 Fastighetskontoret

§27 Försäljning av fastigheten Kvarnberget 6 i Rinkeby.

För bilaga 2 gäller Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 25 november 2016 Fastighetskontoret

§28 Förvärv av bostadsrätter för förskola i bostadsrättsföreningen Mejeriet i kvarteret Medlemmen, Årsta.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 15 november 2016 Fastighetskontoret

§29 Förvärv av bostadsrätter för förskola i bostadsrättsföreningen Industriverket på Kungsholmen.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 25 november 2016 Fastighetskontoret

§30 Förvaltningschefen informerar

§31 Frågor för beredning och övrig information