Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag Sannadalsparken

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 155-2014-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Trekantens dag

4 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

5 Fördelning av verksamhetsbidrag 2014

6 Ombyggnad av förskolan Uddens huvudbyggnad

7 Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet

8 Kultursatsningar i egna verksamheter

Svar på fråga från (MP)
Dnr 156-2014-5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

9 Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

10 Förslag till ändrade riktlinjer för serveringstillstånd

11 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad

12 Beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service

13 Starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad - motion från (MP)

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 93-2014-1.5.1 Omedelbar justering

14 Stockholms stads kemikalieplan 2014 - 2019

15 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015

16 Vägledning kiosker - Arkitektur Stockholm

Anmälningsärenden

17 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2014

18 Ansökan om medel för arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen 2014

19 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Minnesanteckningar Lokala BRÅ

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Förteckning över inkomna skrivelser

23 Anmälan av tjänstemannabeslut

24 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Månadsrapport för mars 2014
Mejlas till nämnden

Slutet sammanträde

25 Upphandling av nattpatrullsinsatser

Tilldelningsbeslut
Dnr 403-2013-2.2.2 Omedelbar justering

26 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

27 Nedläggning av faderskapsutredning

28 Nedläggning av faderskapsutredning

29 Nedläggning av faderskapsutredning

30 Nedläggning av faderskapsutredning

31 Sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag Sannadalsparken

§8 Kultursatsningar i egna verksamheter

§13 Starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad - motion från (MP)

§18 Ansökan om medel för arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen 2014

§22 Förteckning över inkomna skrivelser

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

§25 Upphandling av nattpatrullsinsatser

§31 Sociala delegationens protokoll