Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att ordna nationaldagsfest i Hägersten

Beslutsärenden

3 Anslagstavlor

5 Förlängning av avtal för nattpatrull Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Dnr 403-2013-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

Remissärenden

7 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

9 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar

Anmälningsärenden

10 Redovisning av utvecklingsarbetet för öppen fritidsverksamhet i Hägersten-Liljeholmen

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

15 Förteckning över inkomna skrivelser

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

17 Månadsrapport för november

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2016
Balanslista över ärenden till nämnden 2017

Slutet sammanträde

19 Upphandling driften av parklekarna Lugnet och Vippan

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 403-2016-2.2.2 Omedelbar justering

20 Upphandling driften av Öppna förskolan i Fruängen

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 402-2016-2.2.2 Omedelbar justering

21 Yttrande över ansökan om adoption

22 Yttrande över ansökan om adoption

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 8 och 14 december 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om att ordna nationaldagsfest

§5 Förlängning av avtal för nattpatrull Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§18 Upphandling driften av parklekarna Lugnet och Vippan

§19 Upphandling driften av Öppna förskolan i Fruängen

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll