Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-11-11

Sammanträde 2005-11-11

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- o Läs mer...ch idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Budget 2006 för Stockholms stad och inriktning för 2007 och 2008 samt utvecklingsdirektiv 2006-2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Bilagor
03 Bostadsbolagen.pdf (45 kb) 03 Brand och räddningsnämnden.pdf (42 kb) 03 Central medelsreserv.pdf (31 kb) 03 Centrum Kompaniet i Stockholm AB.pdf (27 kb) 03 Fastighets- och saluhallsnämnden.pdf (43 kb) 03 Finansförvaltningen.pdf (73 kb) 03 Idrottsnämnden.pdf (41 kb) 03 Inledning.pdf (178 kb) 03 Kommunfullmäktige m.m..pdf (80 kb) 03 Koncernen Stockholm Stadshus AB.pdf (74 kb) 03 Konsumentnämnden.pdf (38 kb) 03 Kulturnämnden.pdf (49 kb) 03 Kyrkogårdsnämnden.pdf (36 kb) 03 Marknämnden.pdf (42 kb) 03 Micasa Fastigheter i Stockholm AB.pdf (27 kb) 03 Miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf (53 kb) 03 Renhållningsnämnden.pdf (43 kb) 03 Revisorskollegiet.pdf (33 kb) 03 Skolfastigheter i Stockholm AB.pdf (28 kb) 03 Socialtjänstnämnden.pdf (57 kb) 03 St Erik Markutveckling AB.pdf (17 kb) 03 St Eriks Försäkring AB.pdf (17 kb) 03 Stadsbyggnadsnämnden.pdf (49 kb) 03 Stadsdelsnämndernas verksamheter.pdf (233 kb) 03 Stadsmuseinämnden.pdf (34 kb) 03 Stadsövergripande frågor.pdf (166 kb) 03 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.pdf (27 kb) 03 Stockholm Vatten AB.pdf (29 kb) 03 Stockholms Hamn AB.pdf (29 kb) 03 Stockholms Näringslivskontor AB.pdf (29 kb) 03 Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.pdf (26 kb) 03 Stockholms Stads Parkeringa AB.pdf (26 kb) 03 Stockholms Stadsteater AB.pdf (27 kb) 03 Stokab.pdf (29 kb) 03 Trafiknämnden.pdf (49 kb) 03 Utbildningsnämnden.pdf (61 kb) 03 Valnämnden.pdf (32 kb) 03 Överförmyndarnämnden.pdf (31 kb) 03. Bilaga 1.pdf (44 kb) 03. Bilaga 2.pdf (141 kb) 03. Bilaga 3.pdf (105 kb) 03. Bilaga 4.pdf (51 kb) 03. Bilaga 5.pdf (59 kb) 03. Bilaga 6.pdf (66 kb) 03. Bilaga 7.pdf (65 kb) 03. Bilaga 8.pdf (42 kb) 03. Bilaga 9.pdf (59 kb) 03.. Bilaga 10.pdf (81 kb) 03.. Bilaga 11.pdf (73 kb) 03.. Bilaga 12.pdf (16 kb)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (553 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges fortsatta sammanträde i

Stadshuset fredagen den 11 november 2005 kl. 10.00

 

 

 

 

 

Justerat den 24 november 2005; anslaget den 25 november 2005:

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 10.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 24 november 2005 kl. 15.00.

§3 Budget 2006 för Stockholms stad och inriktning för 2007 och 2008 samt utvecklingsdirektiv 2006-2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2006 för Stockholms stad och inriktning för 2007 och 2008 samt utvecklingsdirektiv 2006-2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

 

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

 

Idrottsnämnden, Förslag till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden

Punkt 9, 38)

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Billy Östh, Caroline Silverudd Lundbom, Maria Hannäs, Peter Nilsson, Anders Broberg, Mats G. Nilsson och Mehdi Oguzsoy.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Idrottsnämnden och Förslag till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden.

 

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

 

R V KULTUR-, ARBETSMARKNADS- OCH PERSONALROTELN

 

R VI INTEGRATIONS- OCH DEMOKRATIROTELN

 

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Marknämnden, Fastighets- och saluhallsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familje­bostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 13, 8, 25, 23, 26, 24)

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G. Nilsson, borgarrådet Edholm, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller, Anders Broberg, borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Ingvar Snees, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck, borgarrådet Lindberg, Katariina Güven, Åsa Romson, Martina Lind, Hardy Hedman, Rolf Lindell, borgarrådet Söderlund, Kristina Alvendal, Tord Bergstedt, Anita Habel, Per Bolund, Björn Ljung och Mehdi Oguzsoy.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistik­kontoret (USK), Marknämnden, Fastighets- och saluhallsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familje­bostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

 

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

 

Trafiknämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

Punkt 19, 31, 29, 6)

 

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Nordin, Madeleine Sjöstedt, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Göran Holmström, borgarrådet Billström och Ewa Samuelsson.

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt (fp) i en ordningsfråga angående använd­ningen av replik/kontrareplik.

 

I den fortsatta debatten yttrade sig Mehdi Oguzsoy, Inge-Britt Lundin, Åsa Romson, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Rolf Lindell, Sebastian Cederschiöld, Berthold Gustavsson och Ulf Fridebäck.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Trafiknämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB och Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21.

 

 

 

R VIII MILJÖ- OCH KONSUMENTROTELN

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårds­nämnden, Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Punkt 14, 15, 28, 10, 7, 12, 37)

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Jan Valeskog, Anders Hellström, Anna Starbrink, Stellan F. Hamrin, Henrik G. Ehrenberg, Karl Bern, Ann-Marie Strömberg, Eva Oivio, Magnus Hellström, David Samuelsson, Anders Broberg, Cecilia Brinck, Caroline Silverudd Lundbom, Christopher Ödmann, Lotta Gravenius, Hardy Hedman, Birgitta Holm, Karin Gustafsson och Reine Meyer-Strömberg.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden och Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

R I FINANSROTELN

 

Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 35, 30, 22, 34, 36)

 

Ordet innehades av borgarråden Billström och Axén Olin, Björn Ljung, Torsten Sandgren, borgarrådet Gunnarsson, Ewa Samuelsson, borgarråden Edholm, Söderlund och Rönngren, Ann Mari Engel, Rolf Könberg, Tord Bergstedt, Elisabeth Brandt Ygeman, Åsa Romson, Hardy Hedman, Sebastian Cederschiöld, Catharina Tarras-Wahlberg, Pär Hommerberg, Ann-Margarethe Livh, Håkan Wahlén och Stellan F. Hamrin.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Markutveckling AB.

 

 

 

UTOM ROTELINDELNINGEN

 

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 3, 4, 5)

 

 

 

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 3)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

 

Nr 1. Minskade kostnader för arvoden
m 10,0 mnkr och fp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Stadsledningskontoret

 

Nr 2. Minskade kostnader – ej extra satsning på feriearbeten
m och fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Minskade kostnader – rationalisering SLK, inkl biltullskansli

m, fp och kd 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Minskade kostnader – FoU-byrån flyttas till socialtjänstnämnden
m och fp 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Ökade kostnader för SIMPLEX STOCKHOLM
m 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Minskade kostnader för sammanslagning av centrala nämnder (behandlas här, redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 15 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. Minskade kostnader - feriearbete
kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 8. Ökade kostnader – kontaktpersoner/familjer för nyanlända invandrare etc
kd 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 9. Ökade kostnader - integrationssatsning, idébank för upprustning av miljon­programmet
kd 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 10. Ökade kostnader – Trygghets (kommunala stadsvakter, klottersanering inom 24 timmar, kameraövervakning, bättre belysning samt trygghetsanalys)
kd 60,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

 

Nr 11. Minskade kostnader – rationalisering Stockholm Visitors Board AB
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 12. Ökade kostnader – S:t Lukasstiftelsen
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Staden ska skapa förutsättningar för att ge alla en så stor valfrihet som möj­ligt. Den enskildes valmöjligheter och information om dessa möjligheter ska vä­sentligt öka.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Invånarna i Stockholm ska erbjudas välja utförare inom äldreomsorgen, om­sorgen om de funktionshindrade, skolan och förskolan.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Hade voteringsanläggningen fungerat hade vi begärt votering i denna fråga.

 

Nr 3. Staden ska införa ett gemensamt kvalitetsuppföljningsprogram för hela sta­den vilket ger möjlighet till kvalitetssäkring av all verksamhet, oavsett huvudman.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Staden ska ha en budget i balans och arbeta för att skapa utrymme för en lägre kommunalskatt.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 5. Staden ska uppvakta regeringen om att få bli försökskommun för avdrag för hushållstjänster.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 6. Stadens anställda utgör en nyckelgrupp för att skapa förutsättningar för nya alternativ. Stadens nämnder och förvaltningsledningar ska därför uppmuntra och stödja anställda som vill ta över kommunala verksamheter i egen regi. Ett utveck­lingskansli inrättas som ges i uppgift att hjälpa de som önskar knoppa av verk­samhet.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 7. Bromma flygplats ska få en ny koncession när den nuvarande går ut.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Hade voteringsanläggningen fungerat hade vi begärt votering i denna fråga.

 

Nr 8. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktio­ner ska upphandlas i konkurrens.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 9. Stadsdelsnämnderna omvandlas till sociala distriktsnämnder.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 10. Den ekonomiska ersättningen från staden ska direkt till utföraren efter in­vånarens val.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 3 och 4 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2006.

 

 

 

Revisorskollegiet

Punkt 4)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


Valnämnden

Punkt 5)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

 

Idrottsnämnden, Förslag till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden

Punkt 9, 38)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Idrotts­nämnden och Förslag till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden återupptogs.

 

 

 

Idrottsnämnden

Punkt 9)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Idrottsnämnden förs över till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m kostnader 536,1 mnkr och intäkter 192,5 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader/intäkter – samlingslokaler, överförs från kulturnämnden
fp kostnader 24,0 mnkr och intäkter 1,8 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 4. Minskade kostnader – verksamheten
kd 7,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Minskade kostnader – ej fri entré till simhallar m.m.
kd 20,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Investeringsplan

 

Nr 6. Idrottsnämnden förs över till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden
m minskade utgifter 340,7 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Förslag till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden

Punkt 38)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Idrottsnämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m kostnader 536,1 mnkr och intäkter 192,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m kostnader 744,2 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs till ny nämnd: idrotts- och kultur­nämnden
m kostnader 61,4 mnkr och intäkter 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m kostnader 85,7 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet överförs till idrotts- och kulturnämnden
m kostnader 60,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Stadsdelsnämnderna: Verksamheten för barn och ungdom överförs till id­rotts- och kulturnämnden
m kostnader 539,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 8. Minskade kostnader - ateljéstöd
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 9. Minskade kostnader - stöd för folkbildning
m 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 10. Minskade kostnader - projektstöd
m 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 11. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 12. Minskade kostnader – Lava
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 13. Minskade kostnader - ej extra satsning på Fria grupper
m 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 14. Minskade kostnader - ej satsning på kulturfestival och nationaldagsfirande
m 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 15. Ökade kostnader - satsning på nationaldagsfirande
m 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 16. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 17. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 18. (Behandlad under Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom).

 

Nr 19. (Behandlad under Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom).

 

Nr 20. Ökade kostnader - satsning på kulturmiljövård, stadsmuseet
m 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 21. Ökade kostnader - förstärkning av utställningsverksamhet, stadsmuseet
m 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Investeringsplan

 

Nr 22. Idrottsnämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m utgifter 340,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 23. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till  ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m utgifter 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Idrotts- och kulturnämnden ges i uppdrag att utöka andelen sponsring i sin verksamhet.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Idrotts- och kulturnämnden ska främst inrikta sin verksamhet på fritidsverk­samheter inom idrott och kultur samt bibliotek för barn och ungdom samt funk­tionshindrade.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och pröva ett nytt ersättningssy­stem för biblioteken som bygger på en fast och en rörlig del kopplat till antalet besök respektive utlåning.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Idrotts- och kulturnämnden ska göra en översyn av olika former av verk­samhets- och projektstöd i syfte att minska kostnaderna.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 5. Idrotts- och kulturnämnden ska utreda hur kulturstödet kan minska i syfte att minska kostnaderna.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 6. Idrotts- och kulturnämnden ska utreda hur ateljéstödet kan avvecklas och ersättas med utökat konstinköp.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1med hänvisning till att idrottsnämnden beslutat att hyra ut platser på idrottsmark för reklamtavlor.

Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

 

R V KULTUR-, ARBETSMARKNADS- OCH PERSONALROTELN

 

R VI INTEGRATIONS- OCH DEMOKRATIROTELN

 

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Marknämnden, Fastighets- och saluhallsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familje­bostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 13, 8, 25, 23, 26, 24)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsbygg­nadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Marknämnden, Fastighets- och saluhallsnämnden, Stockholms Stads Bo­stadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familje­bostäder, AB Stock­holmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB och Micasa Fastigheter i Stock­holm AB återupptogs.

 

 


R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

 

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och stati­stikkontoret (USK)

Punkt 17)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Stadsbyggnadskontoret

 

Nr 1. Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret flyttas till ny nämnd: miljö- och stadsbyggnadsnämnden
m och fp kostnader 292,5 mnkr och intäkter 78,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

(Behandlas under ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

 

Utrednings- och statistikkontoret

 

Nr 3. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

(Behandlas under ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

 

Marknämnden

Punkt 13)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Minskade kostnader – effektivisering
m och kd 10,0 mnkr och fp 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader/intäkter – Renhållningsnämnden överförs till Marknämn­den
fp kostnader 340,9 mnkr och intäkter 340,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Minskade kostnader – ingen ökad insamling av matavfall m.m.
fp 1,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. Staden ska uppvakta regeringen i syfte att förenkla regelverket för byggande samt minska skatterna för byggande och boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


Fastighets- och saluhallsnämnden

Punkt 8)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader – verksamheten
kd 3,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. Planerna på att inrätta en land- och egendomsstiftelse ska avbrytas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Hade voteringsanläggningen fungerat hade vi begärt votering i denna fråga.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R V KULTUR-, ARBETSMARKNADS- OCH PERSONALROTELN

 

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 25)

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


R VI INTEGRATIONS- OCH DEMOKRATIROTELN

 

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 23)

 

Propositionsordning

 

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

 

Nr 1. Samtliga boende i de kommunala bostadsbolagen i ytterstaden ska erbjudas möjligheten att friköpa sina bostäder.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Hade voteringsanläggningen fungerat hade vi begärt votering i denna fråga.

 

Nr 2. Planerna på att inrätta en bostadsstiftelse eller kooperativ hyresgästförening ska avbrytas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Hade voteringsanläggningen fungerat hade vi begärt votering i denna fråga.

 

Nr 3. Kommunfullmäktige beslutar om en försäljning av Skatteskrapan.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Samtliga boende i de kommunala bostadsbolagen ska erbjudas möjligheten att friköpa sina bostäder.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

 

Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 26)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R VI INTEGRATIONS- OCH DEMOKRATIROTELN

 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 24)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

 

Trafiknämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

Punkt 19, 31, 29, 6)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Trafiknämn­den, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB och Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21 återupptogs.

 

 


Trafiknämnden

Punkt 19)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Verksamhet

 

Nr 1. Stadsmiljöverksamheten i SDN flyttas till Trafiknämnden
m kostnader 424,9 mnkr och intäkter 41,5 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader - upphandling av trafikövervakning
m, fp och kd 30,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Minskade intäkter - ingen P-terror
m 30,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Minskade intäkter – parkering
fp 30,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 6. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 7. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 8. (Behandlas under Kommunfullmäktige m.m.).

 

Nr 9. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 10. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 11. Minskade kostnader – verksamheten
kd 5,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Investeringar

 

Nr 12. Ökade utgifter - Stadsmiljöverksamheten flyttas till trafiknämnden
m 91,2 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 13. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 14. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21).

 

Nr 15. Ökade utgifter - satsning för förprojektering Österleden
m 10,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Försöket med biltullar/trängselskatter ska avbrytas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Särskilt uttalande

 

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande:
Hade voteringsanläggningen fungerat hade vi begärt votering i denna fråga.

 

Nr 2. Staden ska tillsammans med fastighetsägarna i Stockholm och SL gemen­samt arbeta mot klotter och annan vandalisering i syfte att höja tryggheten. Staden ska genom egna insatser öka tryggheten på gator och torg, genom exempelvis belysning.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Trafiknämnden ska intensifiera arbetet med Förbifart Stockholm i syfte att få trafikinvesteringen tidigarelagd.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Beslut ska fattas om Österleden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Staden ska sanera allt klotter inom 24 timmar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2, 3 och 5 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 31)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Stockholms Hamn AB

Punkt 29)

 

Propositionsordning

 

Följande tilläggsyrkande upptogs.

 

Nr 1. Kommunfullmäktige beslutar om en avveckling av oljeverksamheten vid Loudden.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

Punkt 6)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Fysisk verksamhet överförs till Trafiknämnden
m kostnader 424,9 mnkr och intäkter 41,5 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – Agenda 21-verksamhet (m behandlas här men redovi­sas budgetmässigt under trafiknämnden)
m, fp 27,0 mnkr och kd 9,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på parker och stadsmiljö (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under trafiknämnden)
m 10,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade kostnader - satsning på klottersanering (m behandlas här men redo­visas budgetmässigt under trafiknämnden)
m 7,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Ökade kostnader - satsning på ökad belysning för tryggare stad (m behand­las här men redovisas budgetmässigt under trafiknämnden)
m 10,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Minskade kostnader - samordnad upphandling av parker, städning och snö­röjning (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under trafiknämnden)
m 18,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. Ökade kostnader - satsning på städning, klottersanering, belysning m.m.
fp 30,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 8. (Behandlas under Kommunfullmäktige m.m.).

 

Investeringsplan

 

Nr 9. Minskade utgifter - Fysisk verksamhet överförs till Trafiknämnden
m 91,2 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 10. Ökade utgifter – belysningssatsning (m behandlas här men redovisas bud­getmässigt under trafiknämnden)
m 20,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 11. Ökade utgifter – parksatsning (m behandlas här men redovisas budgetmäs­sigt under trafiknämnden)
m 20,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R VIII MILJÖ- OCH KONSUMENTROTELN

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårds­nämnden, Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Punkt 14, 15, 28, 10, 7, 12, 37)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsument­nämnden, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden och Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden återupptogs.

 

 


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 14)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förs över till ny nämnd: miljö- och stads­byggnadsnämnden
m och fp kostnader 148,3 mnkr och intäkter 37,3 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – verksamheten
kd 5,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta regeringen och kräva en stra­tegi för hur biogas från större vatten- och avloppsreningsverk kan göras tillgänglig för fordonsdrift.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att upprätta lokala strål­ningskartor i samarbete med operatörerna av 3G-nätet. Dessa bör göras tillgäng­liga på stadens hemsida.

kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Post & Telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att publicera en kartläggning av 3G-sändare i hela landet. Denna kommer att finns tillgänglig från årsskiftet och kommer då att göras tillgänglig på stadens hemsida. Staden kommer även verka för möjligheten till strålningsfria zoner.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 

*     Post & Telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att publicera en kartläggning av 3G-sän­dare i hela landet. Denna kommer att finnas tillgänglig från årsskiftet och kom­mer då att göras tillgänglig på stadens hemsida. Staden kommer även verka för möjligheten till strålningsfria zoner

*     i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

Renhållningsnämnden

Punkt 15)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Minskade kostnader/intäkter – Renhållningsnämnden överförs till Mark­nämnden
fp kostnader 340,9 mnkr och intäkter 340,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – verksamheten
kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Investeringsplan

 

Nr 3. Ökade utgifter – Nedgrävning av återvinningsstationer
m utgifter 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Försöket med storskalig kompostering ska avbrytas.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Ge renhållningsnämnden i uppdrag att redovisa hur en övergång kan ske så att sopbilar drivs antingen på biogas eller med annat miljöbränsle.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Ge renhållningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur icke bil­burna ska kunna lämna sitt avfall till återvinning /återvinningscentraler.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till att denna aspekt redan ingår vid upphandlingar.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens budget för 2006.

 

 

 

Stockholm Vatten AB

Punkt 28)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


Konsumentnämnden

Punkt 10)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader – Konsumentnämnden avvecklas
m, fp och kd 11,5 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Brand- och räddningsnämnden

Punkt 7)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Minskade kostnader – Ej automatisk pris- och lönekompensation (m) flyttas till CM
m, fp och kd 5,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


Kyrkogårdsnämnden

Punkt 12)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Punkt 37)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överförs till  ny nämnd: miljö- och stads­byggnadsnämnden
m och fp kostnader 148,3 och intäkter 37,3 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret flyttas till ny nämnd: miljö- och stadsbyggnadsnämnden
m och fp kostnader 292,5 mnkr och intäkter 78,6 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Stadsbyggnadsnämnden: USK överförs till ny nämnd: miljö- och stads­byggnadsnämnden.

m och fp kostnader 0,0 mnkr och intäkter 0,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. (Behandlas under Stadsbyggnadsnämnden).

 

Nr 5. (Behandlas under Stadsbyggnadsnämnden).

 

Nr 6. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet).

 

Nr 7. Minskade kostnader - byråkratrationalisering, sammanslagning av nämnder (1,5 %)
m 6,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 8. Minskade kostnader - ej inrättande av miljöcentrum
m kostnader 7,8 mnkr och intäkter 1,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Att höja de s.k. parkeringstalen så att de bättre överensstämmer med det fak­tiska bilinnehavet.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt miljöprogram som inte motverkar stadens behov av ekonomisk tillväxt.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R I FINANSROTELN

 

Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 35, 30, 22, 34, 36)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stock­holms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Markutveckling AB återupptogs.

 

 

 

Stockholms Stads Näringslivskontor AB

Punkt 35)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


AB Stokab

Punkt 30)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Stockholms Stadshus AB

Punkt 22)

 

Propositionsordning

 

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

 

Nr 1. Stadens målsättning är att minska antalet kommunala bolag.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Stockholm Stadshus AB ges i uppdrag att redovisa vilka övriga försäljningar av bolag som är möjliga de närmsta åren.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 34)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 


S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 36)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Central medelsreserv

Punkt 2)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader – ingen extra satsning på Kravmat (m) pengarna an­vänds till att höja skolschablonen

m, fp och kd 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – ej automatisk pris- och lönekompensation BRN
m 5,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – oförutsedda behov
m 12,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade kostnader – projektering för Ungdomens hus i Västerort

kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Minskade kostnader – investeringar i samlingslokaler

kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2006 med fördelning enligt budgetförslaget under denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 356,9 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola samt omsorg om personer med funk­tionshinder reserveras 221,7 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserve­ras 100,0 mnkr.

 

 

Finansförvaltning

Punkt 1)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Inkomstskatt

 

Nr 1. Sänkning av skattesatsen med 0:40 kr

m 600,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Sänkning av skattesatsen med 0:20 kr

fp 300,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Sänkning av skattesatsen med 0:25 kr

kd 375,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Räntor

 

Nr 1. Ingen miljömiljard
m, fp och kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ingen kompetensfond

m, fp och kd 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökat försäljningsbeting Mark, Trafik och fastighetsnämnden

m, fp och kd 45,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Investeringar i nedgrävningar av återvinningsstationer (3 %)

m1,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Investeringar Trafiknämnden (3 %)

m 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Bostadsrättsombildning i ytterstaden

kd 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. Bolagsförsäljningar

kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Utdelning

 

Nr 8. Ökad utdelning från Stockholms Stadshus AB genom försäljningar
fp 250,0 mnkr och kd 150,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 9. Minskad utdelning från Stockholms Stadshus AB
fp 250,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Investeringsplan

 

Nr 10. Minskat finansieringsbeting på grund av ökat försäljningsbeting
m, fp och kd 1 500,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under dessa punkter.


Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2006

verkställa upplåning inom en för staden total låneram om 22,0 mdkr för att kunna svara för stadens och stadens majoritetsägda bolags behov av medel. Detta ska ske i enlighet med de riktlinjer som anges i stadens finansiella policy

upprätthålla en strategisk ränterisk uttryckt i duration för upplåningen under ovan om 1,5 ± 0,3 år

lämna lån samt teckna stadens borgen till stadens majoritetsägda bolag intill ett totalt belopp om 50,0 mdkr. Detta ska ske i enlighet med de riktlinjer som an­ges i stadens finansiella policy

*     kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2006

*     begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2006

*     förslag till mål och ägardirektiv för 2006-2008 för Mässfastigheter i Stockholm AB godkänns

*     förslag till mål och ägardirektiv för 2006-2008 för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad godkänns

*     i övrigt godkänna detta förslag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för Finansförvaltningen

 

*     i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

 

 

§4 Motioner

Under tiden 25 oktober – 11 november 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2005:62) av Kristina Axén Olin m.fl.  (m) om en modern kunskapsskola i Stock­holm
Dnr 322-4117/2005;

2.      (2005:63) av Ewa Samuelsson (kd) om införandet av kommunal tjänstegaranti i Stockholm
Dnr 306-4239/2005;

3.      (2005:64) av Björn Ljung (fp) om uppkallande av en plats, torg, väg, gata eller dylikt efter Olle Engkvist
Dnr 312-4376/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§5 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete under de två budgetdagarna.

 

Borgarrådet Billström tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott arbete.

 

 

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Hardy Hedman (kd) i en ordningsfråga angående tekniken vid sammanträdet.