Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-12-12

Sammanträde 2011-12-12

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

2 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

Dnr 327-2031/2011 (framställd 7/11)

21 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

Dnr 314-2032/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

29 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

35 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2010:19, i vad avser val av sju nämndemän i Solna tingsrätt och nitton nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:13, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmarknadsnämnden och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2011:15, i vad avser val av en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, en ledamot i förbundsfullmäktige för Storstockholms brandförsvar, en ersättare i stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:17, i vad avser val av en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB, en ersättare i kommunstyrelsen och ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

36 Nya valärenden.

Mem. 2011:18. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2011:19. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2011:20. Val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige för Storstockholms brandförsvar.
Mem. 2011:21. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 2011:22. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VI

37 Utl. 2011:168. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

38 Utl. 2011:169. Avgift för den allmänna vattentjänsten. Förslag från Stockholm Vatten AB.

Rotel II

39 Utl. 2011:170. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2012. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VI

41 Utl. 2011:171. Stockholms miljöprogram 2012-2015.

Rotel III

42 Utl. 2011:172. Detaljplan för Klamparen 10 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2009-01654-54.

Rotel V

43 Utl. 2011:173. Införande av parboendegaranti inom äldreomsorgen. Ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Rotel V+VII

44 Utl. 2011:174. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2010, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2011, äldreomsorg. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 år 2011.

Rotel I

45 Utl. 2011:175. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2011, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

46 Utl. 2011:176. Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB. Förslag från Stockholms Stadshus AB.

BORDLAGDA MOTIONER

47 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

Dnr 303-1087/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

Dnr 319-1088/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

Dnr 303-2806/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

51 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

52 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-433/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 319-434/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2640/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2642/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

57 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-304/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

59 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

61 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

62 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP). RIV

63 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

64 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

65 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

66 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

67 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

68 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

69 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S). RII

70 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP). RII

71 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP). RII

72 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

NYA MOTIONER, Rotel I

73 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S).

74 Utl. 2011:178. Genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt. Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V).

Rotel IV

75 Utl. 2011:179. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion (2008:45) av Roger Mogert (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010.

76 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S).

§2 Interpellation om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eli­minera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro (nr2011:15)

Dnr 321-624/2011

Ewa Larsson (MP) hade lämnat in en interpellation om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Ewa Larsson, borgarrådet Edholm samt Abdo Goriya.

§3 Interpellation om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet (nr2011:16)

Dnr 321-625/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om stadens vägran att åstad­komma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverk­samhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

§4 Interpellation om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation (nr2011:20)

Dnr 316-630/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kevius hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Kevius.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 och 52 för år 2011.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2011:53) av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur reviso­rernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp
Dnr 336-2323/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Bredbyskolan, nedläggning

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om Bredbyskolan, nedläggning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Edholm.

Fråga nr 2. Hur kan vi säkerställa att alla elever kan påbörja yrkesutbildningen för romer vid Sundbybergs folkhögskola?

Sara Pettigrew (MP) ställde frågan: Hur kan vi säkerställa att alla elever kan påbörja yrkesutbildningen för romer vid Sundbybergs folkhögskola?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Sara Pettigrew och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Vad är effektiv arbetsmarknadspolitik egentligen?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Vad är effektiv arbetsmarknadspolitik egentli­gen?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 4. Klarabiografen

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om Klarabiografen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Sjöstedt.


Fråga nr 5. Klarabiografen i Kulturhuset

Mats Berglund (MP) ställde en fråga om Klarabiografen i Kulturhuset.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats Berglund och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Vad tänker borgarrådet Ulla Hamilton göra för att Anna Lindhs plats ska vara den minnesplats den är tänkt att vara?

Ann Mari Engel (V) ställde frågan: Vad tänker borgarrådet Ulla Hamilton göra för att Anna Lindhs plats ska vara den minnesplats den är tänkt att vara?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Den avslöjade vanvården på Koppargården

Eivor Karlsson (MP) ställde en fråga om den avslöjade vanvården på Koppar­gården.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 8. Vanadisbadet

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om Vanadisbadet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 9. Drogproblem bland ungdomar i ytterstaden

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om drogproblem bland ungdomar i yttersta­den.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Larsson.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 10 november 2011

Beslut (10 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (24 februari) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Barlasten 3 m.m. i stadsdelen Gröndal Stockholms kommun M2011/1592/Ma/P.

Regeringen avslår överklagandena.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 november 2011

Beslut (24 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (19 april 2010) avseende Motion 2008:8, 2008:9, 2008:26, 2008:51, 2008:75 och 2008:76.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 316-396/2008, 316-397/2008, 316-803/2008, 316-804/2008, 302-1520/2008, 316-2445/2008, 316-2446/2008

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 25 november 2011

Beslut (25 november) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (15 augusti) avseende Förslag till detaljplan för område vid Blåeldsvägen i stadsdelarna Hässelby Villastad och Vinsta Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 28 november 2011

Beslut (28 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (29 november 2010) avseende Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen. Genomförandebeslut 3. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-806/2010


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

november 2011

Beslut (november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 november 2010) avseende Nämndernas underlag till budget 2011 och inriktning 2012 - 2013

(om ägardirektiv för AB Svenska bostäder AB Familjebostäder och AB Stock­holmshem avseende åren 2011-2013).

Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

Dnr 111-939/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 28 november 2011

Beslut (28 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 november 2010) avseende Nämndernas underlag till budget 2011 och inrikt­ning 2012 - 2013

(om ägardirektiv för AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stock­holmshem avseende åren 2011-2013).

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 111-939/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 28 november 2011

Beslut (28 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni 2010) avseende Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-390/2010

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 1 december 2011

Beslut (1 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 12 oktober) avseende Förslag till detaljplan för fastighe­ten Långskylen 6 m.fl. i Hagsätra, Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 24 november 2011

Beslut (24 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (5 november 2009) i fråga om detaljplan för Sänket 1 och del av Sö­dermalm 8:57 i stadsdelen Södermalm Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 19december 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Fyllnadsval (mem. nr 14 och 19 för år 2010, mem. 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 för år 2011)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 19 för år 2010 samt mem.1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 för år 2011 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av sju nämndemän i Solna tingsrätt, 19 nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), två nämndemän i Stock­holms tingsrätt (mem.2011:1), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:8), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), en nämn­deman i Solna tingsrätt (mem.2011:13), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), tre nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Sö­dertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämnde­man i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2011:16), en ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB och ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) (mem. 2011:17).

Val av en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2010:14), en ersättare i servicenämnden (mem. 2011:9), en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmarknadsnämnden (mem.2011:14), en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, en ledamot i förbundsfullmäktige för Storstockholms brandförsvar, en ersättare i Farsta stads­delsnämnd (mem.2011:15), en ledamot i arbetsmarknadsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en ersättare i ar­betsmark­nadsnämnden (mem. 2011:16) och en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2011:17) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning


Memorial 2011:17

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till ledamot: Daniel Helldén (MP);

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2014-10-20:

till ersättare: Daniel Helldén (MP).

§12 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:18; skrivelse 9)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:18 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Rebecca Adami (MP)–ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser – och förrätta i memorialet föreslagna val.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Victor Montero (S).

§13 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2011:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:19 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning

1. att utse

1.1. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdels­nämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Lilje­holmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm för tiden till och med år 2012,

1.2. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.4. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.5. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.6. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för tiden till och med år 2012,

1.7. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.8. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.9. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i servicenämnden för tiden till och med år 2012,

1.10. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialnämnden för tiden till och med år 2012,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.13. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2012,

1.14. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för tiden till och med år 2012,

1.15. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i äldrenämnden för tiden till och med år 2012,

2. i samband med ovan föreslagna val av ersättare bestämmer den ordning i vil­ken ersättarna ska inträda till tjänstgöring.

3. Om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige för Storstockholms brandförsvar (mem.2011:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:20 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige för Storstockholms brandförsvar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att utse

1. tretton ledamöter och tretton ersättare i förbundsfullmäktige för Stor­stockholms brandförsvar för tiden till och med 2012,

2. att i samband med ovan föreslagna val av ersättare bestämma den ord­ning i vilken ersättarna ska inträda till tjänstgöring,

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§15 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (mem. 2011:21)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:21 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning

1. att utse

1.1. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2012,

1.2. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2012,

2. att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring,

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 7.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser (mem. 2011:22)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:22 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2012,

1.2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2012,

1.3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartsho­tell för år 2012,

1.4. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2012,

2. att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring,

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersätta­re/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§17 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2011:168)

Dnr 303-1782/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:168 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändringar i taxorna för nämn­dens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstift­ningen enligt bilagorna 1, 1 a-d, 3, 5 och 6 till utlåtandet, fastställs att gälla från den 1 januari 2012.

§18 Avgift för den allmänna vattentjänsten

Förslag från Stockholm Vatten AB (utl.2011:169)

Dnr 315-1929/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:169 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från Stockholm Vatten AB om avgift för den allmänna vattentjänsten.

Ordet innehades av Katarina Luhr, Stellan Hamrin och borgarrådet Ankersjö.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Stockholm Vatten AB medges att avgifterna för allmänna vattentjänster får höjas med 9 procent från och med den 1 januari 2012.

§19 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2012

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2011:170)

Dnr 303-2095/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:170 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2012.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jonas Eklund samt borgarrådet Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jonas Eklund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin fastställs, i enlighet med trafik- och renhållningsnämndens förslag enligt bilaga 2, till utlåtan­det, att gälla från och med den 1 januari 2012.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§20 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkterna nr 46 och 43 på föredragningslistan före punkt nr 40.

§21 Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB

Förslag från Stockholms Stadshus AB (utl.2011:176)

Dnr 022-1917/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:176 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. SGA Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5314 AB (org. 556862-4182) godkänns.

2. SGA Fastigheter AB:s dotterbolag, Stockholmsarenan AB, förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbo­lag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174) godkänns.

3. SGA Fastigheter AB respektive Stockholmsarenan AB får i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.

4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad fi­nansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

5. Ny styrelse för Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 AB och Visionsbolaget 5313 AB utses enligt följande.
till ledamöter: Gunnar Björkman (ordförande) och Susanna Höglund (vice ordförande)
till suppleanter: Pelle Björklund och Marie Wallhammar.

6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Visionsbolaget 5314 AB, Vi­sionsbolaget 5312 och Visionsbolaget 5313 utses enligt följande.
till lekmannarevisor: Birgitta Guntsch
till lekmannarevisorssuppleant: Bo Dahlström.

7. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB, bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

8. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

9. Ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB, bilaga 3 till utlåtandet, godkänns.

Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§22 Införande av parboendegaranti inom äldreomsorgen

Dnr 327-876/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:173 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om införande av parboendegaranti inom äldreomsorgen och dels ett ärende om ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för med­flyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Jackie Nylander, Mirja Räihä Järvinen och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen exklusive att-sats nr 5,

dels av Jackie Nylander (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. En parboendegaranti för äldre par införs inom äldreomsorgen.

2. Ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyt­tande make/maka som inte har några omsorgsbehov, godkänns.

3. Parboendegaranti inom äldreomsorgen och ersättningsmodellen ska gälla från den 1 januari 2012.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§23 Detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm,

Dnr 311-1960/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:157 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm. Vid sammanträdet fanns stadsbyggnadsnämndens beslutsunderlag tillgängligt.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Gunnar Sandell (S) i en ordningsfråga om att sakägarjäv och delikatessjäv ska uppmärksammas.

Vidare yttrade sig borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Björn Ljung, borgarrådet Ankersjö, Erik Slottner, borgarråden Nordin, Wanngård, Helldén och Rudin, Christer Mellstrand, Stellan Hamrin, Mark Klamberg, Ann Mari Engel, Daniel Forslund, Bengt Sandberg, Karin Rågsjö, borgarrådet Hamilton, Christoffer Järkeborn, Elias Granqvist, borgarråden Edholm och Mogert, Ann-Margarethe Livh, Malte Sigemalm, Jonas Naddebo, Mikael Magnusson, borgarrådet Sjöstedt, Maria Östberg Svanelind, Birgitta Holm, Kaj Nordquist, Åke Askensten samt borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen innebärande i första hand återremiss, i andra hand avslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) att ärendet i första hand återremitteras, i andra hand avslag ---------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande i första hand återremiss, i andra hand avslag.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Votering begärdes.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att som motförslag till kom­munstyrelsens förslag ställa Socialdemokraternas förslag till återremiss med motivering.

Votering verkställdes över följande, dessförinnan föreslagna och godkända vo­teringsproposition:

Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 40:1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat avslå återremissyrkandet.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Rudins (S), borgarrådet Helldéns (MP) och Maria Hannäs (V) respek­tive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kom­mun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Detaljplanen för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dp2005-08976-54 antas.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 89, 93, 96, 105, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165 och 166 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 177, 178, 179 och 180 för år 2011.

§26 Motioner

Under tiden 29 november – 12 december 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:79) av Karin Ehlin Kolk m.fl. (alla S) om vad som händer med välfärden i Stockholm
Dnr 309-2479/2011;

2. (2011:80) av Kaj Nordquist (S) om en översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd
Dnr 326-2480/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.25.