Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-10-02

Sammanträde 2017-10-02

Datum
Klockan
15:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RVI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

Dnr 107-1345/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII

Dnr 107-1413/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1415/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1416/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1417/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1456/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI

Dnr 107-1457/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1458/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1459/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-1460/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV

Dnr 107-1461/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1466/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:83 av Christina Elffors Sjödin (M) om minskad nyproduktion av hyresrätter med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1566/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:84 av Bo Arkelsten (M) om bilen som klassfråga. RVII

Dnr 107-1591/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:85 av Rickard Wall (-) om sanering av skolgårdar, lekplatser m.m. RIV

Dnr 107-1592/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:86 av Rickard Wall (-) om Roma kulturklass. RIV

Dnr 107-1593/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:87 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RII

Dnr 107-1725/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:88 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om chockhöjda tomträttsavgälder i Bromma. RI

Dnr 107-1726/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:89 av Cecilia Brinck (M) om den undermåliga snöröjningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1799/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:90 av Sofia Modigh (KD) om undernäring hos äldre personer. RVIII

Dnr 107-1849/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:91 av Kristina Lutz (M) om en dräglig inomhusmiljö i Stockholms skolor. RIV

Dnr 107-1874/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:92 av Bo Arkelsten (M) om boendeparkering för vissa. RVII

Dnr 107-2000/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:93 av Bo Sundin (M) angående Akalla Busstorg. RI

Dnr 107-2001/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2017:1 av Erik Slottner (KD) om indraget stöd till föräldrastödkurserna ABC och Komet. RVI

Dnr 107-30/2017 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2017:2 av Per Ossmer (SD) angående byggande av idrotts-/simhallar i Stockholms norra innerstad. RIII

Dnr 107-274/2017 (Framställd 6/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2017:3 av Cecilia Brinck (M) om interpellationer. RI

Dnr 107-431/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2017:4 av Lars Svärd (M) om bristen på förskollärare i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-488/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2017:5 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms Livsmedelscentrum. RI

Dnr 107-489/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2017:6 av Börje Häggman (M) om företagsklimatet på Kungsholmen. RVII

Dnr 107-497/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2017:7 av Henrik Sjölander (M) om radonhalten i stadens byggnader. RI

Dnr 107-498/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2017:8 av Henrik Sjölander (M) om fastighetsnämndens ekonomi. RI

Dnr 107-499/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2017:9 av Lars Jilmstad (M) om miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhetsberättelse 2016. RV

Dnr 107-535/2017 (Framställd 3/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2017:10 av Sten Nordin (M) om kulturscenen i Gasklocka 2. RII

Dnr 107-536/2017 (Framställd 3/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2017:11 av Martin Westmont (SD) om planerna att uppföra ett Nobelhus på Blasieholmen. RI

Dnr 107-621/2017 (Framställd 24/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2017:12 av Rickard Wall (-) om graden av saklighet i Karin Wanngårds interpellationssvar till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige. RI

Dnr 107-759/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2017:13 av Cecilia Brinck (M) om möjligheterna till höjda lärarlöner. RIV

Dnr 106-760/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2017:14 av Joakim Larsson (M) om den ökande trångboddheten i Stockholm. RII

Dnr 107-761/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2017:15 av Joakim Larsson (M) om kvalitet i stadsbyggandet. RII

Dnr 107-762/2017 (Framställd 15/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2017:16 av Ann-Katrin Åslund (L) om Lilla Stampan. RI

Dnr 107-875/2017 (Framställd 29/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2017:17 av Johan Fälldin (C) om skyltningen av stadens gång- och cykelvägar. RVII

Dnr 107-967/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2017:18 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om stadens hbtq-program. RVI

Dnr 107-968/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2017:19 av Johan Nilsson (M) om orimlig fördröjning av upprustningen av Västertorps sim- och idrottshall. RIII

Dnr 107-969/2017 (Framställd 12/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2017:20 av Sten Nordin (M) om den planerade bron över Ladugårdslandsviken. RVII

Dnr 107-1040/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2017:21 av Dennis Wedin (M) om avslag och överklaganden på ansökningar till vård- och omsorgsboenden och servicehus. RVIII

Dnr 107-1041/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2017:22 Bo Sundin (M) om Bromstens konstgräsplan. RIII

Dnr 107-1307/2017 (Framställd 4/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

50 Nr 2017:23 av Bo Sundin (M) om Järvastadsdelarna. RI

51 Nr 2017:24 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om krisberedskapen inom socialtjänsten. RVI

57 Valärende: Fyllnadsval

Nya beslutsärenden (exkl. motioner)

58 Utl. 2017:206. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2016 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2017:2)

60 Utl. 2017:208. Försäljning av fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun till DeLaval International AB

61 Utl. 2017:209. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017- 2022

62 Utl. 2017:210. Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem

63 Utl. 2017:211. Arvodering av förtroendevald

Rotel IV

64 Utl. 2017:212. Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 321- 1360/2014)
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
Dnr 171-803/2017

Rotel VI

65 Utl. 2017:213. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 år 2016, kvartal 4 år 2016

Bordlagda motioner

66 Utl. 2016:176. Starta eget-program för kvinnor i utanförskaps-områden

Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C). RIII
Dnr 106-220/2016

67 Utl. 2016:177. Tillträdesförbud till stadens simhallar

Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-500/2016

68 Utl. 2016:178. Trygghetsåtgärder i skolan

Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-711/2016

69 Utl. 2016:179. Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

Motion (2016:44) av Margareta Björk (M). RIX
Dnr 106-602/2016

70 Utl. 2016:180. Öka återvinningen i Stockholm

Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C). RV
Dnr 106-842/2016

71 Utl. 2016:200. Utveckla Järnvägsparken till stockholmarnas temapark

Motion (2015:68) av Anna König Jerlmyr (M). RI
Dnr 106-1568/2015

72 Utl. 2016:201. Gör Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem

Motion (2016:38) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck
(båda M). RIV
Dnr 106-541/2016

73 Utl. 2016:202. Ansvarsöverföring för ensamkommande barn

Motion (2016:40) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-598/2016

74 Utl. 2016:203. Samverkan mellan skola och socialtjänst

Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-360/2016

75 Utl. 2016:204. Laddstolpar för elcyklar

Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-1863/2015

76 Utl. 2016:205. Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm

Motion (2014:17) av Berthold Gustavsson (M). RI
Dnr 314-1778/2014

77 Utl. 2016:206. Bygg ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm

Motion (2016:3) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-48/2016

78 Utl. 2016:207. Utred möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad

Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda L). RIII
Dnr 106-1597/2015

79 Utl. 2016:208. Höjd habiliteringsersättning

Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1901/2015

80 Utl. 2016:209. Riktlinjer för ledsagning

Motion (2015:85) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1902/2015

81 Utl. 2016:213. Fler bostäder i Tensta - Rinkeby

Motion (2016:16) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-225/2016

82 Utl. 2016:214. Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Motion (2016:35) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RIV
Dnr 106-538/2016

83 Utl. 2016:215. En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Motion (2016:54) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIV
Dnr 106-813/2016

84 Utl. 2016:216. Rätt till äldreboende

Motion (2016:32) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-533/2016

85 Utl. 2016:217. Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Motion (2016:41) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-599/2016

86 Utl. 2017:16. Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:31) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RVI
Dnr 106-513/2016

87 Utl. 2017:17. Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:49) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-726/2016

88 Utl. 2017:18. Markanvisningstävlingar på lägsta hyran

Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-87/2016

89 Utl. 2017:19. Renovering av obelisken på Slottsbacken

Motion (2016:5) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-88/2016

90 Utl. 2017:20. Inrättande av ett finanspolitiskt råd i Stockholms stad

Motion (2016:74) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-987/2016

91 Utl. 2017:34. Äldreomsorg efter behov

Motion (2016:45) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-686/2016

92 Utl. 2017:35. Våld mot äldre kvinnor

Motion (2016:51) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-737/2016

93 Utl. 2017:36. Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Motion (2016:43) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RVIII
Dnr 106-601/2016

94 Utl. 2017:46. Utveckling av Vanadislunden med omnejd

Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). RIII
Dnr 106-1032/2016

95 Utl. 2017:47. Sport Campus Sweden

Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-990/2016

96 Utl. 2017:48. Säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning

Motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M). RIV
Dnr 106-1028/2016

97 Utl. 2017:49. Inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Motion (2016:89) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1128/2016

98 Utl. 2017:64. Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RI
Dnr 106-539/2016

99 Utl. 2017:65. Hälsofrämjande insatser för äldre

Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-981/2016

100 Utl. 2017:66. Att låta äldre välja form för nattillsyn

Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-982/2016

101 Utl. 2017:79. Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren

Motion (2016:97) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm
(båda C). RV
Dnr 106-1338/2016

102 Utl. 2017:87. Ett jobbtorg för validering

Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L). RIII
Dnr 106-1590/2016

103 Utl. 2017:88. Minska smittoriskerna i förskolan

Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1588/2016

104 Utl. 2017:89. Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Motion (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-926/2015

105 Utl. 2017:90. Indexering av stadens miljömål

Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C). RV
Dnr 106-1731/2016

106 Utl. 2017:91. Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-1333/2016

107 Utl. 2017:92. Kriminalitet som hinder för företagande i Stockholm

Motion (2016:60) av Monika Lozancic (M). RI
Dnr 106-837/2016

108 Utl. 2017:93. Försäljning av Stockholms stads saluhallar

Motion (2015:16) av Joakim Larsson och Henrik Sjölander (båda M). RI
Dnr 106-541/2015

109 Utl. 2017:94. Fruktlunder i staden

Motion (2016:62) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-839/2016

110 Utl. 2017:95. Bygg "Klarastaden" med 6 000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen

Motion (2016:42) av Karin Ernlund, m.fl. (alla C). RI
Dnr 106-600/2016

111 Utl. 2017:96. Utveckling av Skeppsbron

Motion (2016:61) av Jonas Naddebo (C). RI
Dnr 106-838/2016

112 Utl. 2017:97. Införande av valobservatörer

Motion (2016:93) av Lotta Edholm (L). RI IX
Dnr 106-1334/2016

113 Utl. 2017:98. Hjälp till flyktingbarn för bättre och snabbare läsförmåga

Motion (2016:21) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-231/2016

114 Utl. 2017:99. Inrätta fler livescener i Stockholm

Motion (2016:33) av Stina Bengtsson m.fl. (alla C). RII
Dnr 106-534/2016

115 Utl. 2017:100. Sambandet Bagarmossen - Skarpnäck

Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M). RII
Dnr 106-124/2016

116 Utl. 2017:101. Administrativ avgift vid överklagande av detaljplaner

Motion (2016:14) av Joakim Larsson m.fl. (alla M). RII
Dnr 106-221/2016

117 Utl. 2017:102. Namngivning av plats efter Arvid Lindman

Motion (2016:58) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). RII
Dnr 106-835/2016

118 Utl. 2017:103. Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen

Motion (2016:59) av Monika Lozancic (M). RII
Dnr 106-836/2016

119 Utl. 2017:104. Ny park längs Årstaviken

Motion (2016:23) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-246/2016

120 Utl. 2017:105. Hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Motion (2016:75) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-989/2016

121 Utl. 2017:106. Boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder

Motion (2016:87) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RII
Dnr 106-1124/2016

122 Utl. 2017:107. Namngivelse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till Anna Ahlströms plan

Motion (2016:15) av Johanna Sjö (M). RII
Dnr 106-224/2016

123 Utl. 2017:108. Demokratisäkra föreningsstödet

Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L). RII
Dnr 106-725/2016

124 Utl. 2017:109. Ett skyskrapeprogram för Stockholm

Motion (2016:53) av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (båda C). RII
Dnr 106-778/2016

125 Utl. 2017:110. Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm

Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L). RII
Dnr 106-991/2016

126 Utl. 2017:111. Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1453/2016

127 Utl. 2017:112. Meningsfull fritid

Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1450/2016

128 Utl. 2017:113. Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen

Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-335/2016

129 Utl. 2017:114. En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar

Motion (2016:29) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-456/2016

130 Utl. 2017:124. Jämlik tillgång till valfrihet

Motion (2016:66) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg-Palmqvist (båda L). RI
Dnr 106-980/2016

131 Utl. 2017:125. Etablering av företagshotell i Slakthusområdet

Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M). RI
Dnr 106-1030/2016

132 Utl. 2017:126. Information om personerna bakom namngivna gator

Motion (2016:7) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-125/2016

133 Utl. 2017:127. Uppmärksamma Victoria Benedictsson

Motion (2016:8) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-127/2016

134 Utl. 2017:128. Stockholms stadion som evenemangsarena

Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIII
Dnr 106-814/2016

135 Utl. 2017:129. Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter

Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L). RVII
Dnr 106-358/2016

136 Utl. 2017:130. Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD). RVIII
Dnr 106-1449/2016

137 Utl. 2017:131. Inför en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm

Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-1848/2016

138 Utl. 2017:132. Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

Motion (2016:78) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-1029/2016

139 Utl. 2017:133. Right Livelihood Award ska delas ut i Stockholms stadshus

Motion (2016:101) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-1438/2016

140 Utl. 2017:134. Inrättande av en särskild utredningstjänst inom Stockholms stad

Motion (2017:2) av Per Ossmer (SD). RI
Dnr 106-143/2017

141 Utl. 2017:135. Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

Motion (2016:105) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-1452/2016

142 Utl. 2017:136. Food Bikes

Motion (2016:17) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-227/2016

143 Utl. 2017:137. Kaffecyklar

Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C). RVII
Dnr 106-537/2016

144 Utl. 2017:138. Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna

Motion (2016:57) av Bo Arkelsten (M). RI
Dnr 106-834/2016

145 Utl. 2017:139. Möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön

Motion (2016:82) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RI
Dnr 106-1033/2016

146 Utl. 2017:154. Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L). RI
Dnr 106-986/2016

147 Utl. 2017:155. 4000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck

Motion (2016:56) av Kristina Lutz (M). RI
Dnr 106-815/2016

148 Utl. 2017:156. Tillgängliga konferenslokaler

Motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L). RI
Dnr 106-985/2016

149 Utl. 2017:157. Konsekvensbeskrivningar av mansinvandring

Motion (2016:104) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1451/2016

150 Utl. 2017:158. Upprättelse för barnbrudar i Stockholm

Motion (2016:85) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-1036/2016

151 Utl. 2017:159. 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm

Motion (2016:9) av Rickard Wall (-). RII
Dnr 106-128/2016

152 Utl. 2017:160. Vuxpengsregion

Motion (2016:63) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C). RIII
Dnr 106-840/2016

153 Utl. 2017:161. Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor

Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD). RIV
Dnr 106-12/2016

154 Utl. 2017:162. Elevhälsa

Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD). RIV
Dnr 106-13/2016

155 Utl. 2017:163. Levandegör Sergels Torg

Motion (2016:25) av Erik Slottner (KD). RVII
Dnr 106-339/2016

156 Utl. 2017:164. Alternativ för minskat bilåkande

Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M). RVII
Dnr 106-1126/2016

157 Utl. 2017:165. Fler cykelpumpsstationer i Stockholm

Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C). RVII
Dnr 106-841/2016

158 Utl. 2017:166. Etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm

Motion (2016:80) av Ulla Hamilton (M). RI
Dnr 106-1031/2016

159 Utl. 2017:167. Enklare byggregler

Motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1569/2015

160 Utl. 2017:168. Stadens projekt med modulhus

Motion (2016:72) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RII
Dnr 106-984/2016

161 Utl. 2017:169. Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Motion (2016:86) av Lotta Edholm (L). RVI
Dnr 106-1122/2016

162 Utl. 2017:170. Ett åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Motion (2015:91) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-2022/2015

163 Utl. 2017:171. Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen

Motion (2016:83) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-1034/2016

164 Utl. 2017:172. Enklare regler för Food trucks

Motion (2016:37) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-540/2016

165 Utl. 2017:173. Bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholms stad

Motion (2016:94) av Markus Nordström (M). RVII
Dnr 106-1335/2016

166 Utl. 2017:174. Tillåt bar trucks i Stockholms stad

Motion (2016:96) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-1337/2016

167 Utl. 2017:175. Säker och trygg cykelinfrastruktur

Motion (2016:84) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-1035/2016

168 Utl. 2017:176. Trygghetsinventering av stadens fysiska miljö

Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RVII
Dnr 106-988/2016

169 Utl. 2017:179. Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Motion (2016:122) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-1847/2016

170 Utl. 2017:180. Låt Stockholm vara pilotkommun för startjobb

Motion (2016:125) av Lotta Edholm och Gulan Avci (båda L). RIII
Dnr 106-1876/2016

171 Utl. 2017:181. Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Motion (2016:114) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI VIII
Dnr 106-1728/2016

172 Utl. 2017:182. Stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator

Motion (2016:107) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-1454/2016

173 Utl. 2017:183. Idrottskluster i Södra Skanstull

Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD). RIII
Dnr 106-1733/2016

174 Utl. 2017:184. Vidareutbildning för lärare

Motion (2016:121) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr 106-1835/2016

175 Utl. 2017:185. Demokratitorg

Motion (2016:52) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-777/2016

Nya motioner

176 Utl. 2017:200 Digitala trygghetsvandringar

Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M). RI
Dnr 106-1589/2016

177 Utl. 2017:201 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm

Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD). RII
Dnr 106-1278/2016

178 Utl. 2017:202. Tolkhjälp ska ske via telefon respektive internet i Stockholms stads verksamhet

Motion (2016:126) av Martin Westmont och Per Ossmer (båda SD). RI
Dnr 106-1910/2016

179 Utl. 2017:203. Nya bostäder med klassisk arkitektur

Motion (2016:100) av Joakim Larsson och Sten Nordin (båda M). RII
Dnr 106-1419/2016

180 Utl. 2017:204. Att bygga 2000 modulbostäder till stockholmarna

Motion (2016:112) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-1599/2016

181 Utl. 2017:205. Stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation

Motion (2017:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-490/2017

§2 Bordläggning av interpellationer


Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 60 och 63 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20171002.pdf (199 kb)

§3 Interpellation om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm (nr 2016:67)

§4 Interpellation om kulturskolan (nr 2016:70)

§5 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 72 - 78 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20171002.pdf (201 kb)

§6 Interpellation om hot mot det fria skolvalet (nr 2016:79)

§7 Interpellation om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen (nr 2016:80)

§8 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 81 - 93 för år 2016 och nr 1 - 22 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20171002.pdf (201 kb)

§9 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2017:23 av Bo Sundin (M) om Järvastadsdelarna. RI
Dnr 107-1332/2017
2. Nr 2017:24 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om krisberedskapen inom socialtjänsten. RVI
Dnr 107-1333/2017

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20171002.pdf (204 kb)

§12 Närvaro

§14 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2017-10-02

Ärendet
Valärende i kommunfullmäktige 2 oktober 2017 behandlas, bilaga 2.

Förslag till beslut
Erik Slottner (KD) föreslår att, som tillägg till kommunstyrelsens och valberedningens förslag, kommunfullmäktige beslutar välja Maurice Forslund (KD) som ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen och valberedningen samt ett tilläggsförslag från Erik Slottner (KD).

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.

§15 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2016 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2017:2) (Utl. 2017:206)

§17 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun till DeLaval International AB (Utl. 2017:208)

§18 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017­ 2022 (Utl. 2017:209)

§19 Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-upphandlingsstöd) och avtalshanteringssystem (Utl. 2017:210)

§20 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2017:211)

§21 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad (Utl. 2017:212)

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
(Dnr 321-1360/2014)
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
Dnr 171-803/2017

§22 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 år 2016, kvartal 4 år 2016 (Utl. 2017:213)

§23 Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden (Utl. 2016:176)

Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C)

Dnr 106-220/2016

§24 Tillträdesförbud till stadens simhallar (Utl. 2016:177)

Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin
(båda M)
Dnr 106-500/2016

§25 Trygghetsåtgärder i skolan (Utl. 2016:178)

Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L)
Dnr 106-711/2016

§26 Bordläggning av ärende

Utlåtande 2016:179 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20171002.pdf (202 kb)

§27 Öka återvinningen i Stockholm (Utl. 2016:180)

Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C)
Dnr 106-842/2016

§28 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:200 och 2016:201 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20171002.pdf (203 kb)

§29 Ansvarsöverföring för ensamkommande barn (Utl. 2016:202)

Motion (2016:40) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L)
Dnr 106-598/2016

§30 Samverkan mellan skola och socialtjänst (Utl. 2016:203)

Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L)
Dnr 106-360/2016

§31 Laddstolpar för elcyklar (Utl. 2016:204)

Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M)
Dnr 106-1863/2015

§32 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:205 och 2016:206 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20171002.pdf (201 kb)

§33 Utred möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad (Utl. 2016:207)

Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén
(båda L)
Dnr 106-1597/2015

§34 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:208 - 2016:209, 2016:213 - 2016:217, 2017:16 - 2017:20, 2017:34 - 2017:36, 2017:46 - 2017:49, 2017:64 - 2017:66, 2017:79, 2017:87 - 2017:114, 2017:124 - 2017:139, 2017:154 - 2017:176, 2017:179 - 2017:185 och 2017:200 - 2017:205 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20171002.pdf (201 kb)

§35 Nyväckta motioner

Under tiden den 5 september 2017 - 2 oktober 2017 väcktes följande motioner:

1. Motion (2017:54) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla
Dnr 106-1474/2017
2. Motion (2017:55) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) om att bygga träkvarter i nya Alvik
Dnr 106-1475/2017
3. Motion (2017:56) av Lotta Edholm (L) om åtgärder för ett tryggare Stockholm
Dnr 106-1476/2017
4. Motion (2017:57) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans
Dnr 106-1477/2017
5. Motion (2017:58) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden
Dnr 106-1478/2017

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20171002.pdf (201 kb)