Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
15:30
Plats
Trappan, Vällingby centrum

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Tertialrapport 1 2017 stadsarkivet

6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2016 avseende kulturförvaltningen

7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2016 avseende stadsarkivet

8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Remisstid 2017-05-19 Omedelbar justering Dnr 1.1/1510/2017 Publiceras 2017-05-08

9 Förslag till verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950). Svar på remiss från Riksantikvarieämbetet

10 Upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen

Omedelbar justering Dnr 2.6/1378/2017 Publiceras 2017-05-08
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Studieresa för kulturnämnden till Malmö/Köpenhamn 23-25 augusti 2017

Omedelbar justering Dnr 1.1/1509/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Studieresa för arkivutskottet till Birmingham

Omedelbar justering Dnr 1.1-6148/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2017

Konfidentiellt ärende Omedelbar justering Dnr 6.2/441/2017

14 Stockholms stads kulturstipendier. Förslag på 2017 år mottagare

Konfidentiellt ärende
Omedelbar justering
Dnr 6.2/1008/2017

15 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris. Kompletterande förslag på 2017 års pristagare.

Konfidentiellt ärende Omedelbar justering Dnr 6.3/1007/2017 Ledamöterna tillhanda senast 2017-05-12

16 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§6 Yttrande över revisorernas årsrapport 2016 avseende kulturförvaltningen Dnr 1.1/1286/2017

§8 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/1510/2017

§9 Förslag till verkställighetsföreskrifter om byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950). Svar på remiss från Riksantikvarieämbetet Dnr 4.3/1217/2017

§10 Upphandling av lokalvårdstjänster för kulturförvaltningen Dnr 2.6/1378/2017

§11 Studieresa för kulturnämnden till Malmö och Köpenhamn 23-25 augusti 2017 Dnr 1.1/1509/2017

§12 Studieresa för arkivutskottet till Birmingham Dnr 1.1-6148/2017

§13 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2017 Dnr 6.2/441/2017

§14 Stockholms stads kulturstipendier. Förslag på 2017 år mottagare Dnr 6.2/1008/2017

§15 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenspris. Kompletterande förslag på 2017 års pristagare Dnr 6.3/1007/2017 Konfidentiellt ärende

§16 Information och övriga frågor