Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2013

8 Miljösanktionsavgift gällande kosmetiska produkter

Remiss från Socialdepartementet, dnr S2013/6276/FS
Dnr 2013-13341
(Hälsoskydd)

P

9 Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser - vägledning utifrån det internationella hälsoreglementet

Remiss från Socialstyrelsen, dnr 38028/2010
Dnr 2013-13707
(Hälsoskydd)

P
OJ

10 Riktad kontroll 2012: Kontroll av information på restaurangmenyer

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2013-13023
(Livsmedelskontrollen)

P

11 Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall m.m

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 1388/2013
Dnr 2013-12575
(Plan och Miljö)

P

12 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen.

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-11111
(Plan och Miljö Tk Explk Sbk Fsk)

P
OJ

13 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-12797
(Plan och Miljö Tk Slk)

P
OJ

14 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektledningsstöd, tekniskt stöd samt klimat- och energitekniskt stöd till Miljöbilar i Stockholm, Hållbara Järva och Energi och Klimat

Dnr 2013-12533
(Plan och Miljö)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3 §. Sekretessbelagt av Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (137 kb)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2013 Miljöförvaltningens redovisning Dnr 2013-12814

§8 Förslag till bestämmelser om miljösanktionsavgift gällande kosmetiska produkter Remiss från Socialdepartementet, dnr S2013/6276/FS Dnr 2013-13341

§9 Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser ­ vägledning utifrån det internationella hälsoreglementet Remiss från Socialstyrelsen, dnr 38028/2010 Dnr 2013-13707

§10 Riktad kontroll 2012: Kontroll av information på restaurangmenyer En rapport från miljöförvaltningen Dnr 2013-13023

§11 Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall m.m.

§12 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-11111

§13 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-12797

§14 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektledningsstöd, tekniskt stöd samt klimat- och energitekniskt stöd till Miljöbilar i Stockholm, Hållbara Järva och Energi och Klimat Dnr 2013-12533

§15 Flygbuller och bostadsbyggande ­ skrivelse från vice ordföranden Katarina Luhr m.fl.

§16 Ändrat datum för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§17 Förvaltningschefens information Förvaltningschefen Gunnar Söderholm hälsar alla välkomna till miljö- och hälsoskyddsnämndens 150-års jubileum.