Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

9 Anmälan av länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Dnr: 2008-5032

(Verksamhetsstöd)

P

10 Revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden februari 2014

11 Utredning - utfärdande av saneringsintyg för fartyg enligt internationella hälsoreglementet (IHR) - Remiss från Socialstyrelsen , dnr 304-1770/2013

12 Överflyttning av ansvar för livsmedelskontroll avseende Axfood Sverige AB från Stockholms kommun till Livsmedelsverket

Dnr: 2013-13742

(Livsmedelskontrollen)

P

13 Motion (2013:75) om tillvaratagande av spillvärme - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 315-1662/20

Dnr: 2013-16910

(Plan och Miljö)

P
OJ

14 Motion (2013:79) om avveckling av Fortum Värmes eldning med kol till senast år 2018 - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 315-1795/2013

Dnr: 2013-17312

(Plan och Miljö)

P
OJ

15 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Spånga-Tensta, Kungsholmen samt del av Hägersten-Liljeholmen - Remiss från trafik- och renhållningsnämnden, dnr T2013-320-02133

Dnr: 2013-16324

(Plan och Miljö)

P

16 Varor i det lägre prissegmentet - tillsyn över detaljhandeln

18 Tillsynsrapport motorbanor 2013

Dnr: 2013-17297

(Plan och Miljö)

P

19 Bostadspotential i Stockholm

Dnr: 2014-248

(Plan och Miljö + Tk + Explk + Sbk)

P

20 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner från hamnverksamheten och tågtrafiken i Värtahamnen-Frihamnen - Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07

21 Remiss från mark- och miljödomstolens av statens genom Trafikverket, Region Stockholm ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm Mål nr M 3346-11 - - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-2429-2011

Dnr: 2011-18905

(Plan och Miljö)

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Producentansvar för läkemedel - Remiss från kommunstyrelsen, dnr 1857/2013

Dnr: 2013-17377

(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus

24 Beslut om tillfälliga evenemangstider, Järva MC

Dnr: 2014-000510

(Plan och Miljö)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Minnesanteckningar från miljö- och hälsoskydds-nämndens möte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

§9 Anmälan av länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Dnr 2008-5032

§10 Revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden februari 2014 Dnr 2014-550

§11 Utredning ­ utfärdande av saneringsintyg för fartyg enligt internationella hälsoreglementet (IHR) Remiss från Socialstyrelsen , dnr 304-1770/2013 Dnr 2013-17061

§12 Överflyttning av ansvar för livsmedelskontroll avseende Axfood Sverige AB från Stockholms kommun till Livsmedelsverket Dnr 2013-13742

§13 Motion (2013:75) om tillvaratagande av spillvärme Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-16910

§14 Motion (2013:79) om avveckling av Fortum Värmes eldning med kol till senast år 2018 Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17312

§15 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Spånga-Tensta, Kungsholmen samt del av Hägersten-Liljeholmen Remiss från trafik- och renhållningsnämnden Dnr 2013-16324

§16 Varor i det lägre prissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Dnr 2013-15887

§18 Tillsynsrapport motorbanor 2013 Dnr 2013-17297

§19 Bostadspotential i Stockholm Dnr 2014-248

§20 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner från hamnverksamheten och tågtrafiken i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07 Dnr 2007-3605

§21 Remiss från mark- och miljödomstolens av statens genom Trafikverket, Region Stockholm ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm Mål nr M 3346-11 och tillfällig hamnverksamhet Mål nr M 3345-11 m.

§22 Producentansvar för läkemedel Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17377

§23 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus Dnr 2012-4519

§24 Beslut om tillfälliga evenemangstider, Järva MC Dnr 2014-000510

§25 Förvaltningschefens information