Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-03-15

Sammanträde 2016-03-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Sessionssal A+B, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

7 Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad Begäran om yttrande från mark- och miljödomstolen i mål nr M 6539-15 (Hälsoskydd)

Dnr: 2013-16780, 2014-27

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Årsrapport - Tillsyn av retursystem för plastflaskor och metallburkar 2015 (Hälsoskydd)

10 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen för samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenstaden (Plan och miljö)

11 Yttrande om Förslag till förordning om elbusspremie (Plan och miljö)

12 Tillsynsrapport - Exploateringsprojekt 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

13 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

14 Tillsynsrapport små verkstäder 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

15 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 20 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

16 Tillsynsrapport 2015 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken (Plan och miljö)

17 Projekt Guide till tystnaden i Stockholm. Reovisning av resultat 2015 (Plan och miljö)

18 Årlig tillsynsrapport, flygtrafik 2015 (Plan och miljö)

19 Årlig tillsynsrapport spårtrafik 2015 (Plan och miljö)

20 Varutillsyn 2015, Kemikalier i byggvaror (Plan och miljö)

21 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 (Plan och miljö)

23 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Remiss från trafikkontoret T2012-310-02254 (Plan och miljö)

24 Kemikaliecentrums årsrapport för 2015 (Miljöanalys)

25 Deltagande i EU-projektet NonHazCity (Miljöanalys)

26 Deltagande i EU-projektet LIFE IP Rich Waters (Miljöanalys)

27 Förvaltningschefens resa till Hongkong och Singapore (Förvaltningsledning)

29 Remiss över förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2016-1568

§8 Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad Begäran om yttrande från mark- och miljödomstolen i mål nr M 6539-15, Dnr 2013-16780, 2014-27

§9 Årsrapport ­ Tillsyn av retursystem för plastflaskor och metallburkar 2015, Dnr 2015-18476

§10 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen för samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenstaden, Dnr 2015-018113

§11 Yttrande om Förslag till förordning om elbusspremie, Dnr 2016-2642

§12 Tillsynsrapport - Exploateringsprojekt 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-001832

§13 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2015-18038

§14 Tillsynsrapport små verkstäder 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2015-421

§15 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-2686

§16 Tillsynsrapport 2015 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken, Dnr 2016-2663

§17 Projekt Guide till tystnaden i Stockholm. Redovisning av resultat 2015, Dnr 2014-014324

§18 Årlig tillsynsrapport, flygtrafik 2015, Dnr 2016-1462

§19 Årlig tillsynsrapport spårtrafik 2015, Dnr 2016-1461

§20 Varutillsyn 2015, Kemikalier i byggvaror, Dnr 2016-2683

§21 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014, Dnr 2016-2442

§23 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Remiss från trafikkontoret, Dnr 2015-018459

§24 Kemikaliecentrums årsrapport för 2015, Dnr 2016-2910

§25 Deltagande i EU-projektet NonHazCity, Dnr 2015-2358

§26 Deltagande i EU-projektet LIFE IP Rich Waters, Dnr 2016-3238

§27 Förvaltningschefens resa till Hongkong och Singapore, Dnr 2016-3638

§29 Remiss över förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund, Dnr 2016-3526

§31 Förvaltningschefens information