Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
kl.18
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

3 Underlag till budget för år 2015 med inriktning 2016 och 2017

4 Ny lokal för stadsdelsförvaltningens familjeenhet

5 Lägesrapport om stadsdelsförvaltningens arbete enligt programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Remissärenden

6 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Restaurangbolaget AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-208-1.5.2.

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Rhawi Restaurang Sthlm AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-227-1.5.2.

8 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2014-111-1.5.1.

9 Styrning av lokalförsörjning

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Dnr 2014-084-1.4.

10 Stockholms stads kemikalieplan 2014 - 2019

11 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad

12 Ett starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen - svar på motion (2014:3) av Katarina Luhr (MP), Jonas Eklund (MP) och Elina Åberg (MP)
Dnr 2014-137-1.5.1. (Omedelbar justering)

13 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018) KS 314 331 2004

14 Förstärkning av arbetet mot främlingsfientlighet och rasism genom att Stockholm blir medlem i det europeiska nätverket ECCAR och i svenskt nätverk mot rasism och mot diskriminering

Remiss från kommunstyrelsen - svar på motion (2013:80) av Ann Mari Engel (V)
Dnr 2014-115-1.5.1.

15 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss från trafikkontoret
Dnr 2014-170-1.5.1. (Omedelbar justering)

16 Detaljplan för del av fastigheterna Djurgården 1:1 och Norra Djurgården 1:1. Ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken, S-Dp 2013-02929

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2014-167-1.5.3. (Omedelbar justering)

17 Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar

18 Vägledning om kiosker

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2014-186-1.5.3. (Omedelbar justering)

Svar på skrivelser

19 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)

20 Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jamie Barrios (V)

21 Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jamie Barrios (V)

Anmälningsärenden

22 Månadsrapport april 2014

Dnr 2014-060-1.2.1. (Dukas vid sammanträdet)

23 Revisionsplan 2014

24 Anmälan av delegationsbeslut

25 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

25:a Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

26 Anmälan av promemoria 2014-04-10 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

27 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

29 Upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsområde - tilldelningsbeslut

Dnr 2013-459-2.2.2. (Omedelbar justering)

30 Upphandling av driften av Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet - tilldelningsbeslut

Dnr 2013-497-2.2.2. (Omedelbar justering)

31 Yttrande till justitieombudsmannen (JO) i enskilt ärende

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (258 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Ny lokal för stadsdelsförvaltningens familjeenhet

§5 Lägesrapport om stadsdelsförvaltningens arbete enligt programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

§6 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Restaurangbolaget AB

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Rhawi Restaurang Sthlm AB

§8 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

§12 Ett starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad

§13 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018) KS 314 331 2004

§14 Förstärkning av arbetet mot främlingsfientlighet och rasism genom att Stockholm blir medlem i det europeiska nätverket ECCAR och i svenskt nätverk mot rasism och mot diskriminering

§15 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

§16 Detaljplan för del av fastigheterna Djurgården 1:1 och Norra Djurgården 1:1. Ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken, S-Dp 2013-02929

§19 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)

§20 Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios (V)

§21 Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios (V)

§25 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§25:a Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§26 Anmälan av promemoria 2014-04-10 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§27 Information från stadsdelsdirektören

§29 Upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsområde - tilldelningsbeslut

§30 Upphandling av driften av Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet - tilldelningsbeslut

§31 Yttrande till justitieombudsmannen (JO) i enskilt ärende

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll