Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-16

Sammanträde 2015-04-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information av t.f. kommunpolis Daniel Granström.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om säkerheten i Humlegården

3 Svar på medborgarförslag om uppdelning av hundrastgården i Humlegården

5 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

Dnr 2015-589-2.2.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Gustav Adolfsparken - godkännande av program och genomförande

Remissärenden

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Lejonporten AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2015-148-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Jab-Er i Uppsala AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2015-156-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Forvaltor Mat AB, Restaurang Café Grande Rue

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2015-164-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2015-178-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Detaljplan för fastigheterna Starkströmmen 2 och 4 med flera i stadsdelen Hjorthagen - S-DP 2013-14796

12 Detaljplan för fastigheterna Konsthallen 1, 3 och 4 m.m. i stadsdelen Djurgården - S-DP 2012-19480

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-149-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

13 Månadsrapport mars 2015

14 Anmälan av Funktionshinderinspektörernas årsrapport verksamhetsåret 2014

15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

17 Minnesanteckningar från Brottsförebygganderådet Östermalm (17a) och Trygghetsvandring i Hjorthagen (17b)

18 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

19 Anmälan av promemoria 2015-04-16 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

20 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

22 Anmälan av beslut från Skolinspektionen - enskilt ärende

Dnr 2014-542-1.4. (Utsändes ej, muntlig redovisning vid sammanträdet)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (254 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag om säkerheten i Humlegården

§3 Svar på medborgarförslag om uppdelning av hundrastgården i Humlegården

§5 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

§6 Gustav Adolfsparken - godkännande av program och genomförande

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Lejonporten AB

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Jab-Er i Uppsala AB

§9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Forvaltor Mat AB, Restaurang Café Grande Rue

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli

§12 Detaljplan för fastigheterna Konsthallen 1, 3 och 4 m.m. i stadsdelen Djurgården - S-DP 2012-19480

§14 Anmälan av Funktionshinderinspektörernas årsrapport verksamhetsåret 2014

§15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Minnesanteckningar från Brottsförebygganderådet Östermalm och Trygghetsvandring i Hjorthagen

§18 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§19 Anmälan av promemoria 2015-04-16 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§20 Information från stadsdelsdirektören

§22 Anmälan av beslut från Skolinspektionen - enskilt ärende - muntlig redovisning

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll