Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-08-21

Sammanträde 2018-08-21

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

- Dragning om den nya gymnasielagen och arbetet som sker i staden utifrån den - Veronica Wolgast håller föredragningen.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

5 Motion om automatisering av kommunal verksamhet

Dnr: 1.7.1-169/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/502

6 Motion om att förbättra kontrollen av stadens gode män och förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän

Dnr: 1.7.1-170/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/365

7 Motion angående lika möjligheter för nyanlända kvinnor

Dnr: 1.7.1-206/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018/152

8 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Dnr: 1.7.1-235/2018

Remiss från kommunstyrelsen

9 Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Dnr: 1.7.1-255/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr: 2018:827

10 Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018 47) och En lärande tillsyn (SOU 2018 48)

Dnr: 1.7.1-390/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1086

12 Hyresstöd till Fryshuset Husby 2018

13 Månadsrapport 2018

14 Fördelning av statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

15 Stockholmsenkäten 2018 - stadsövergripande resultat

Anmälningsärenden

16 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Citylägenheterna stödboende i Stockholm

17 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga Syrenen i Stockholm

18 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Övriga frågor

Sekretessärende

20 Upphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Motion om automatisering av kommunal verksamhet Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/502 Dnr 1.7.1­169/20108

§6 Motion om att förbättra kontrollen av stadens gode män och förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/365 Dnr 1.7.1­170/2018

§7 Motion angående lika möjligheter för nyanlända kvinnor Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1­206/2018

§8 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1­235/2018

§9 Snabbare lagföring (Ds 2018:9) Svar på remiss från Kommunstyrelsen Dnr: 2018:827 Dnr 1.7.1­255/2018

§10 Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018 47) och En lärande tillsyn (SOU 2018 48) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1086 Dnr: 3.4.1­745/2017

§11 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare Dnr 2.11.6­96/2017

§12 Hyresstöd till Fryshuset Husby 2018 Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stiftelsen Fryshuset Dnr 8.1.1­203/2018

§14 Fördelning av statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa Dnr 1.5.2­311/2018

§15 Stockholmsenkäten 2018 - stadsövergripande resultat Dnr 1.8.1­186/2018

§16 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid citylägenheterna i Stockholm Dnr 1.6.1­243/2018

§17 Tillsyn av stödboende Syrenen i Stockholm Dnr 1.6.1­655/2018

§18 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§20 Upphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser Upphandlingsdokument Dnr:2.11.2­75/2018