Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2023-01-24

Sammanträde 2023-01-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd samt Östermalm och Norrmalm stadsdelsnämnd - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/1191

7 Fördelning av medel till PEER support – Personlig Egen Erfaren resurs inom socialpsykiatrin

8 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblem

14 Stadens kostnadstäckning av vissa utgifter kopplade till mottagande av nyanlända och asylsökande – Svar på skrivelse till socialnämnden

15 Om arbetet med att villkora ekonomiskt bistånd med SFI för vissa personer – Svar på skrivelse till socialnämnden

16 Ekonomiskt bistånd till allmänheten och visst socialt stöd till EU-medborgare – Svar på skrivelse till socialnämnden

17 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2023-01-18 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2023-01-19 (utsändes senare)
C. Protokoll från tillståndsutskottet 2022-12-07
D. Protokoll från individutskottet 2022-12-14, 2022-12-29
E. Inkomna skrivelser, dnr 2023/18