Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 3 december september 2014. Protokollet från sammanträdet den 23 oktober 2014 justerades den 29 oktober 2014.

2 Förslag på hundrastområden i Spånga-Tensta

Dnr 3.1-378/2014 Förslag till beslut Stadsdelnämnden fattar beslut om att inrätta de föreslagna hundrastområdena samt den föreslagna hundrastgården.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Anmälan av månadsrapport oktober 2014

Dnr 1.2.1-762/2014 Förslag till beslut Stadsdelnämnden godkänner månadsrapporten för för oktober 2014.

4 Anmälan av resultat från medborgarundersökningen 2014

Dnr 1.6-665/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger medborgarundersökningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Anmälan av brukarundersökning inom äldre

Dnr 1.6-761/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökning inom äldreomsorgen till handlingarna. Brukarundersökningarna kommer att finnas på sammanträdet i en pärm. Om någon vill ta del av dem tidigare är man välkommen att kontakta nämndsekreteraren. Kan även ses på Insyn en vecka innan nämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Anmälan av brukarundersökningar inom funktionsnedsättning

Dnr 1.6-722/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökning inom funktionsnedsättning till handlingarna. Brukarundersökningarna kommer att finnas på sammanträdet i en pärm. Om någon vill ta del av dem tidigare är man välkommen att kontakta nämndsekreteraren. Kan även ses på Insyn en vecka innan nämnd.

7 Anmälan av rapport från tillsyn av Bromstensgården.

Dnr 1.4-713/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan av Stockholms stads trygghetsmätning 2014

Dnr 1.6-770/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger trygghetsmätningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av pensionärsrådets protokoll 2014

Dnr 1.1-025/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 16 oktober 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

Dnr 1.1-026/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 oktober 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av brottsförebyggande rådets protokoll 2014

Dnr 1.1-043/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 oktober 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av lokala näringslivsrådets protokoll 2014

13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2014

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Information, kurser och konferenser

15 Nämndens och förvaltningens frågor

16 Resa till Bryssel för deltagare i Traineeprogram Stockholm

Dnr 1.1-696/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna deltagande på studieresa till Bryssel för medarbetare Sofie Waltersson och Titti Jatta från den 21 januari t.o.m. den 23 januari 2015.

17 Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings specialfordon

Dnr 1.1-753/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att skaffa specialfordon.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 1.2.4-769/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om fritidsgården Grottans öppettider.

19 Rapport Tensta marknad 2014

Dnr 1.2.1-763/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Sammanträdestider 2015

Dnr 1.1-745/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2015 enligt följande:
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Redovisning av resultatet av de vidtagna åtgärderna av den sociala barn- och ungdomsvården

Dnr 1.6-227/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på redovisningen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Svar på remiss om giftfri miljö - strategi för Stockholms län

Dnr 1.5.3-838/2014
Förslag till beslut

Ärendet dukas till sammanträdet

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förslag på hundrastområden i Spånga-Tensta

§4 Anmälan av resultat från medborgarundersökningen 2014

§5 Anmälan av brukarundersökning inom äldre

§6 Anmälan av brukarundersökningar inom funktionsnedsättning

§7 Anmälan av rapport från tillsyn av Bromstensgården.

§8 Anmälan av Stockholms stads trygghetsmätning 2014

§9 Anmälan av pensionärsrådets protokoll 2014

§10 Anmälan av rådets för funktionshindersfrågor protokoll

§11 Anmälan av brottsförebyggande rådets protokoll 2014

§13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2014

§14 Information, kurser och konferenser

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

§16 Resa till Bryssel för deltagare i Traineeprogram Stockholm

§17 Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings specialfordon

§19 Rapport Tensta marknad 2014

§20 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2015

§21 Redovisning av resultatet av de vidtagna åtgärderna av den sociala barn- och ungdomsvården

§22 Svar på remiss om giftfri miljö - strategi för Stockholms län