Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-09-11

Sammanträde 2017-09-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

5 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid kv. Persikan på Södermalm (Utskickat SEKRETESS bilaga 3)

6 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta (Utskickat SEKRETESS bilaga 3)

7 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby (Utskickat SEKRETESS bilaga 3)

8 S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av tomträtt och försäljning av mark i Ulvsunda industriområde i Bromma (Utskickat)

9 Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden (Utskickat)

10 Kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

11 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 Bilaga 10a remissvar Klimatanpassningsutredningens betänkade Vem har ansvaret.pdf (908 kb) 11 Bilaga 10b remiss.pdf (771 kb) 11 Bilaga 11a remissvar Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.pdf (261 kb) 11 Bilaga 11b remiss.pdf (4 504 kb) 11 Bilaga 12a remissvar Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession gällande en 220 kV ledning mellan ledningen Nacka-Ekudden och Högdal.pdf (448 kb) 11 Bilaga 12b remiss.pdf (73 kb) 11 Bilaga 13a remissvar Nya skatteregler för företagssektorn.pdf (612 kb) 11 Bilaga 13b remiss.pdf (2 386 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Ehandel_bilaga 14_4.pdf (296 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Innovationsupphandling_bilaga 14_3.pdf (319 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Miljöhänsyn_bilaga 14_2.pdf (113 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Socialt ansvar_bilaga 14_1.pdf (339 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Sourcingstrategi för digital utveckling_bilaga 14_5.pdf (303 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Stockholms stads program för upphandling_bilaga 14_0.pdf (318 kb) 11 Bilaga 15 Revisorernas rapport nämnder och styrelser.pdf (252 kb) 11 Bilaga 15 Revisorernas rapport nämnder och styrelser_prut.pdf (205 kb) 11 Bilaga 1a remissvar Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi.pdf (1 814 kb) 11 Bilaga 1b remiss.pdf (996 kb) 11 Bilaga 2a remissvar samråd markkablar mellan Snösätra och Högdalen.pdf (2 302 kb) 11 Bilaga 2b remiss.pdf (541 kb) 11 Bilaga 2b remissbilaga.pdf (179 kb) 11 Bilaga 2c remissbilaga.pdf (3 769 kb) 11 Bilaga 2d remissbilaga.pdf (1 583 kb) 11 Bilaga 3a remissvar om förlängning av koncession för förbindelsen Högdalen-Nacka.pdf (713 kb) 11 Bilaga 3b remiss.pdf (24 955 kb) 11 Bilaga 4a remissvar samråd 220kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg.pdf (978 kb) 11 Bilaga 4b remiss.pdf (6 791 kb) 11 Bilaga 5a remissvar Allmänhetens insyn kommunala angelägenheter.pdf (2 546 kb) 11 Bilaga 5b remiss.pdf (237 kb) 11 Bilaga 5c remissbilaga 1.pdf (66 kb) 11 Bilaga 5c remissbilaga 2.pdf (21 kb) 11 Bilaga 6a remissvar Betänkandet fastighets- och stämpelskatteområdet.pdf (1 099 kb) 11 Bilaga 6b remiss.pdf (207 kb) 11 Bilaga 7a remissvar Kommunikationsprogram för Stockolms stad år 2017-2022.pdf (656 kb) 11 Bilaga 7b remiss.pdf (164 kb) 11 Bilaga 7c remissbilaga.pdf (305 kb) 11 Bilaga 8a remissvar Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.pdf (638 kb) 11 Bilaga 8b remiss.pdf (211 kb) 11 Bilaga 9a remissvar Effektiv bekämpning av råttor.pdf (236 kb) 11 Bilaga 9b motion.pdf (136 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid kv. Persikan på Södermalm

§7 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sävlången och Idlången i Årsta

§10 Genomförandebeslut gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i Hagastaden

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
11 Bilaga 10a remissvar Klimatanpassningsutredningens betänkade Vem har ansvaret.pdf (908 kb) 11 Bilaga 10b remiss.pdf (771 kb) 11 Bilaga 11a remissvar Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.pdf (261 kb) 11 Bilaga 11b remiss.pdf (4 504 kb) 11 Bilaga 12a remissvar Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession gällande en 220 kV ledning mellan ledningen Nacka-Ekudden och Högdal.pdf (448 kb) 11 Bilaga 12b remiss.pdf (73 kb) 11 Bilaga 13a remissvar Nya skatteregler för företagssektorn.pdf (612 kb) 11 Bilaga 13b remiss.pdf (2 386 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Ehandel_bilaga 14_4.pdf (296 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Innovationsupphandling_bilaga 14_3.pdf (319 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Miljöhänsyn_bilaga 14_2.pdf (113 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Socialt ansvar_bilaga 14_1.pdf (339 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Sourcingstrategi för digital utveckling_bilaga 14_5.pdf (303 kb) 11 Bilaga 14 Tillämpningsanvisning - Stockholms stads program för upphandling_bilaga 14_0.pdf (318 kb) 11 Bilaga 15 Revisorernas rapport nämnder och styrelser.pdf (252 kb) 11 Bilaga 15 Revisorernas rapport nämnder och styrelser_prut.pdf (205 kb) 11 Bilaga 1a remissvar Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi.pdf (1 814 kb) 11 Bilaga 1b remiss.pdf (996 kb) 11 Bilaga 2a remissvar samråd markkablar mellan Snösätra och Högdalen.pdf (2 302 kb) 11 Bilaga 2b remiss.pdf (541 kb) 11 Bilaga 2b remissbilaga.pdf (179 kb) 11 Bilaga 2c remissbilaga.pdf (3 769 kb) 11 Bilaga 2d remissbilaga.pdf (1 583 kb) 11 Bilaga 3a remissvar om förlängning av koncession för förbindelsen Högdalen-Nacka.pdf (713 kb) 11 Bilaga 3b remiss.pdf (24 955 kb) 11 Bilaga 4a remissvar samråd 220kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg.pdf (978 kb) 11 Bilaga 4b remiss.pdf (6 791 kb) 11 Bilaga 5a remissvar Allmänhetens insyn kommunala angelägenheter.pdf (2 546 kb) 11 Bilaga 5b remiss.pdf (237 kb) 11 Bilaga 5c remissbilaga 1.pdf (66 kb) 11 Bilaga 5c remissbilaga 2.pdf (21 kb) 11 Bilaga 6a remissvar Betänkandet fastighets- och stämpelskatteområdet.pdf (1 099 kb) 11 Bilaga 6b remiss.pdf (207 kb) 11 Bilaga 7a remissvar Kommunikationsprogram för Stockolms stad år 2017-2022.pdf (656 kb) 11 Bilaga 7b remiss.pdf (164 kb) 11 Bilaga 7c remissbilaga.pdf (305 kb) 11 Bilaga 8a remissvar Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.pdf (638 kb) 11 Bilaga 8b remiss.pdf (211 kb) 11 Bilaga 9a remissvar Effektiv bekämpning av råttor.pdf (236 kb) 11 Bilaga 9b motion.pdf (136 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20170911.pdf (229 kb)