Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-05-07

Sammanträde 2018-05-07

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Utseende av protokolljusterare

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Valla Södra, Årstafältet (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

7 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Kämpinge 2, Tensta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 Bilaga 1a KF beslut 2018-03-19 § 11 - Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler. Utveckling av SISAB_s fastighetsbestånd och ersättning.pdf (183 kb) 11 Bilaga 1b KF Revidering - Samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler.pdf (81 kb) 11 Bilaga 1c Utl - Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler.pdf (434 kb) 11 Bilaga 1d bilaga SAMVERKANSAVTAL SISAB remissversion 12 feb 2018 med ändringsmarkeringar.pdf (274 kb) 11 Bilaga 2a Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (180 kb) 11 Bilaga 2b Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (261 kb) 11 Bilaga 2c Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (200 kb) 11 Bilaga 2d Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (6 350 kb) 11 Bilaga 2e Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (79 kb) 11 Bilaga 3a Utlåtande - 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader.pdf (137 kb) 11 Bilaga 3b KF Miljökrav vid upphandling av entreprenader.pdf (90 kb) 11 Bilaga 3c UTL R7 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Bilaga 1.pdf (5 478 kb) 11 Bilaga 3d UTL R7 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Bilaga 2.pdf (178 kb) 11 Bilaga 3e UTL R7 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Bilaga 3.pdf (108 kb)

13 Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. - reviderat beslut (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

§5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

§6 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Valla Södra, Årstafältet

§7 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
11 Bilaga 1a KF beslut 2018-03-19 § 11 - Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler. Utveckling av SISAB_s fastighetsbestånd och ersättning.pdf (183 kb) 11 Bilaga 1b KF Revidering - Samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler.pdf (81 kb) 11 Bilaga 1c Utl - Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler.pdf (434 kb) 11 Bilaga 1d bilaga SAMVERKANSAVTAL SISAB remissversion 12 feb 2018 med ändringsmarkeringar.pdf (274 kb) 11 Bilaga 2a Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (180 kb) 11 Bilaga 2b Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (261 kb) 11 Bilaga 2c Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (200 kb) 11 Bilaga 2d Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (6 350 kb) 11 Bilaga 2e Expediering av KF beslut 2018-03-19 § 13 - Reviderat förslag på föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (79 kb) 11 Bilaga 3a Utlåtande - 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader.pdf (137 kb) 11 Bilaga 3b KF Miljökrav vid upphandling av entreprenader.pdf (90 kb) 11 Bilaga 3c UTL R7 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Bilaga 1.pdf (5 478 kb) 11 Bilaga 3d UTL R7 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Bilaga 2.pdf (178 kb) 11 Bilaga 3e UTL R7 2017_002047 Miljökrav vid upphandling av entreprenader Bilaga 3.pdf (108 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20180507.pdf (182 kb)

§13 Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. - reviderat beslut