Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2019-02-05

Sammanträde 2019-02-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

6 Yttrande över Stadionklubbarnas Service Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (Bauhaus Galan 2019)

7 Yttrande över S&E Stockholm Horse Week ABs ansökan om stöd till evenemang

(Longines Global Champions Tour Stockholm och Stockholm Horse Week 2019) SBR 4.3-1:10/2019

8 Förslag om utredning av kundvalsmodell avseende affärs- och innovationsrådgivning

9 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten

10 Nominering till rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region

Anmälningsärenden

11 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

13 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB SBR 1.1.3-273/2018

§6 Yttrande över Stadionklubbarnas Service Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (Bauhaus Galan 2019) SBR 4.3-327:10/2018

§7 Yttrande över S&E Stockholm Horse Week ABs ansökan om stöd till evenemang (Longines Global Champions Tour Stockholm och Stockholm Horse Week 2019) SBR 4.3-1:10/2019

§8 Förslag om utredning av kundvalsmodell avseende affärs- och innovationsrådgivning SBR 1.1.3-368:10/2018

§9 Klimatkompensation avseende flygresor i tjänsten SBR 1.1.3-333/2018

§10 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor för Stockholm Business Region SBR 1.1.2-2/2019

§12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§13 Muntlig rapport från Invest Stockholm