Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stockholm Business Region, lokal: Stora ljusgården

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Utfallsrapport tertial 2 2019 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

5 Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

6 Kriterier och krav vid marknadsföringsinsats i evenemang

7 Yttrande över Stockholmsmässans ansökan om stöd till evenemang

(Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week 2020) SBR 4.3-207:10/2019

8 Förslag på införande av kundvalsmodell avseende nyföretagarrådgivning i Stockholms stad.

Anmälningsärenden

9 Sammanställning av stöd till evenemang fattade av styrelsen samt på delegation, avslagna ansökningar samt rapport av utfall vid evenemang

10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

11 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

12 Avsägelse Stockholm Business Regions funktionshinderråd

13 Stockholms Innovationsstipendium 2019

14 Stockholms Accelerationsstipendium 2019

15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

16 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Utfallsrapport tertial 2 2019 samt årsprognos för koncernen Stockholm Business Region

§5 Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§6 Kriterier och krav vid marknadsföringsinsats i evenemang

§7 Yttrande över Stockholmsmässans ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week 2020)

§10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Avsägelse Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§15 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§16 Muntlig rapport från Invest Stockholm