Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2014-12-11

Sammanträde 2014-12-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2014 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

9 Rätt funktion på rätt plats. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

10 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

11 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Slutredovisning (Anl)

12 Skansbron, nytt rostskydd. Slutredovisning (Anl)

13 Energibesparande armaturbyte. Slutredovisning (Anl)

14 Bättre parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationen parallellt med Alviksvägen i Bromma. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP) (T)

15 Klagomål på snöblandad sand i Årsta. Svar på skrivelse från Tobias Johansson (V) och Zakarias Zouhir (V) (Stm)

16 Redovisning om beviljad statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, cykel, miljö och kollektivtrafik (Tp)

17 Framtida utformning och trafiklösning på Klarabergsgatan (Tp)

18 Gatuombyggnad på Drottning Kristinas väg. Utökad medfinansiering (Tp)

19 Mobila matförsäljningsställen. Utvärdering av försök och förslag till reglering (T)

20 Sammanträdestider 2015 för trafiknämnden (Stab)

21 Boendeparkering i innerstaden. Höjning av avgift vid periodbetalning (T)

22 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting (Tk + Explk + Sbk + Mf + Slk)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 11/2014, Dnr T2014-00405

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2014-00877

§8 Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-02642

§9 Rätt funktion på rätt plats. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-02760

§10 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut, dnr T2013-320-06228

§11 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Slutredovisning, dnr T2012-400-04445

§12 Skansbron, nytt rostskydd. Slutredovisning, dnr T2014-00986

§13 Energibesparande armaturbyte. Slutredovisning, dnr T2007-610-02484

§14 Bättre parkeringsmöjligheter vid återvinningsstationen parallellt med Alviksvägen i Bromma. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP), dnr T2014-01339

§15 Klagomål på snöblandad sand i Årsta. Svar på skrivelse från Tobias Johansson (V) och Zakarias Zouhir (V), dnr T2014-00868

§16 Redovisning om beviljad statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, cykel, miljö och kollektivtrafik, Dnr T2014-01950

§17 Framtida utformning och trafiklösning på Klarabergsgatan, dnr T2013-510-02684

§18 Gatuombyggnad på Drottning Kristinas väg. Utökad medfinansiering, dnr T2014-02866

§19 Mobila matförsäljningsställen. Utvärdering av försök och förslag till reglering, dnr T2013-340-02109

§20 Sammanträdestider 2015 för trafiknämnden, Dnr T2014-02614

§21 Boendeparkering i innerstaden. Höjning av avgift vid periodbetalning, dnr T2014-02888

§22 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting