Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2020-03-26

Sammanträde 2020-03-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 2020 (Adm)

7 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2020-2023. Inriktningsbeslut Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2020. Genomförandebeslut (Stm)

8 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2020. Genomförandebeslut (Stm)

9 Klimatsmarta parkeringsautomater. Slutredovisning (Ti Mf Energicentrum)

10 Bussframkomlighetsåtgärder vid Henriksdals trafikplats. Slutredovisning (Inf)

11 Tillgänglighetsåtgärder 2019. Slutredovisning (Inf)

12 Hastighetsplaner. Teststräckor längs Rålambsvägen på Kungsholmen samt Bäckvägen/Sparbanksvägen i Hägersten. Slutredovisning (Inf)

13 Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

14 Utveckla Kista busstorg. Motion från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog båda (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

15 En utvecklad vattenförvaltning. Betänkande av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

16 Kontinuitetsplanering - it-avbrott. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 6, 2019 (Stab)

17 Utveckling av samlingskartan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Ti)

18 Årsavtal för drift och underhåll av vägtunnelbelysning. Upphandling (Inf)

19 Årsavtal för teknisk rengöring och städning av driftutrymmen m.m. Upphandling (Inf)

20 Blomsterprogrammet Västerort. Upphandling (Stm)

21 Stadens byggnadsverk. Framtida behov och arbetssätt (Inf)

22 Dubbelriktad cykeltrafik på tidigare enkelriktade gator. Genomförandebeslut (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2020-00195

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 2020, dnr T2020-00326

§7 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2020-2023. Inriktningsbeslut Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2020. Genomförandebeslut , dnr T2020-00260

§8 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2020. Genomförandebeslut, dnr T2020-00186

§9 Klimatsmarta parkeringsautomater. Slutredovisning, dnr T2016-02811

§10 Bussframkomlighetsåtgärder vid Henriksdals trafikplats. Slutredovisning, dnr T2017-02472

§11 Tillgänglighetsåtgärder 2019. Slutredovisning, dnr T2018-03011

§12 Hastighetsplaner. Teststräckor längs Rålambsvägen på Kungsholmen samt Bäckvägen/Sparbanksvägen i Hägersten. Slutredovisning, dnr T2015-00921

§13 Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2020-00216

§14 Utveckla Kista busstorg. Motion från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog båda (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-03626

§15 En utvecklad vattenförvaltning. Betänkande av vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2020-00253

§16 Kontinuitetsplanering - it-avbrott. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 6, 2019, dnr T2019-03700

§17 Utveckling av samlingskartan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, nr T2017-00421

§18 Årsavtal för drift och underhåll av vägtunnelbelysning. Upphandling, dnr T2019-03870

§19 Årsavtal för teknisk rengöring och städning av driftutrymmen m.m. Upphandling, dnr T2020-00023

§20 Blomsterprogrammet Västerort. Upphandling, dnr T2020-00176

§21 Stadens byggnadsverk. Framtida behov och arbetssätt, dnr T2020-00414

§22 Dubbelriktad cykeltrafik på tidigare enkelriktade gator. Genomförandebeslut, dnr T2020-00697