Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-04-22

Sammanträde 2021-04-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2021

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Grönare Stockholm etapp 4. Utredningsbeslut

8 Angående den kommande utformningen och gestaltningen av Östermalmstorg. Svar på skrivelse från stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) m.fl. Upprustning och tillgänglighetsanpassning av Östermalmstorg. Utredningsbeslut

9 Program för energibesparande armaturbyte belysning 2021-2026. Inriktningsbeslut Program för energibesparande armaturbyte belysning etapp 1 2021-2022. Genomförandebeslut

10 Rörliga och fasta trafikhinder i Kungsträdgården. Genomförandebeslut

11 Kajrenovering Söder Mälarstrand väster om Centralbron. Genomförandebeslut

12 Reinvestering busshållplatser 2021. Genomförandebeslut

13 Gång- och cykelåtgärder, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen. Genomförandebeslut

14 Tillgänglighetsåtgärder 2020 Slutredovisning

16 Årsavtal för drift- och underhåll av hissar, rulltrappor, öppningsbara broar, brofogar och lagerpallar etc. Upphandling

17 Utreda nya riktlinjer för klimatinvesteringar. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Storskalig cykelsatsning. Motion av Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 EU-projektet CIVITAS Eccentric. Slutredovisning av resultat och slutsatser

TILLÄGGSÄRENDEN

20 Elsparkcyklar. Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt införande av avgift för uthyrning av enpersonsfordon på allmän plats

21 Översyn cykelplan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige och beslut om remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2021

§7 Grönare Stockholm etapp 4. Utredningsbeslut

§8 Angående den kommande utformningen och gestaltningen av Östermalmstorg. Svar på skrivelse från stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) m.fl. Upprustning och tillgänglighetsanpassning av Östermalmstorg. Utredningsbeslut

§9 Program för energibesparande armaturbyte belysning 2021-2026. Inriktningsbeslut Program för energibesparande armaturbyte belysning etapp 1 2021- 2022. Genomförandebeslut

§10 Rörliga och fasta trafikhinder i Kungsträdgården. Genomförandebeslut

§11 Kajrenovering Söder Mälarstrand väster om Centralbron. Genomförandebeslut

§12 Reinvestering busshållplatser 2021. Genomförandebeslut

§13 Gång- och cykelåtgärder, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen. Genomförandebeslut

§14 Tillgänglighetsåtgärder 2020 Slutredovisning

§16 Årsavtal för drift- och underhåll av hissar, rulltrappor, öppningsbara broar, brofogar och lagerpallar etc. Upphandling

§17 Utreda nya riktlinjer för klimatinvesteringar. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Storskalig cykelsatsning. Motion av Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 EU-projektet CIVITAS Eccentric. Slutredovisning av resultat och slutsatser

§20 Elsparkcyklar. Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt införande av avgift för uthyrning av enpersonsfordon på allmän plats