Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Före sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor, kl 16.00 - 16.30

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5 2014 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Samordnad hantering av trafikstörningar i sydostsektorn genom projektet Resval sydost. Lägesredovisning och genomförandebeslut (Tp)

8 Byte av bro för Västberga allé över stambanan samt ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Inriktningsbeslut (Anl)

9 Skanstullsbron, breddning av gång- och cykelbanor. Etapp 1 södergående. Genomförandebeslut (Tp)

10 Förändrat utseende på parkeringsautomater. Genomförandebeslut (T)

11 Ramavtal för konsultuppdrag inom området trafikanalyser. Genomförandebeslut (Tp)

12 Renovering av Barnhusbron. Slutredovisning (Anl)

13 Upprustning och förnyelse av Norr Mälarstrands kaj mellan Stadshuset och Kungsholmstorg. Slutredovisning (Anl)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR

14 Ingen övergödning - strategi för Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

15 Inrättandet av ett trädråd med en särskild trädchef för Stockholms träd. Svar på uppdrag från Ulla Hamilton m.fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) (Stm)

16 Entreprenad avseende klottersanering i Söderort, Innerstaden och Västerort. Upphandling (Stm)

17 Dagvattenstrategi. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (Stm + Explk + Sbk + Mf + SVAB)

18 Ökat klotter och stadens kostnader för klottersanering. Lägesrapport (Stm)

19 Laddinfrastruktur för elbilar. Genomförande av uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport och genomförandebeslut (T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom trafikkontoret, Dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2014-00011

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5 2014, Dnr T2014-00405

§7 Samordnad hantering av trafikstörningar i sydostsektorn genom projektet Resval sydost. Lägesredovisning och genomförandebeslut, Dnr T2014-00089

§8 Byte av bro för Västberga allé över stambanan samt ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Inriktningsbeslut, Dnr T2014-000475

§9 Skanstullsbron, breddning av gång- och cykelbanor. Etapp 1. Genomförandebeslut, Dnr T2014-01132

§10 Förändrat utseende på parkeringsautomater. Genomförandebeslut, Dnr T2014-00558

§11 Ramavtal för konsultuppdrag inom området trafikanalyser. Genomförandebeslut, Dnr T2014-01176

§12 Renovering av Barnhusbron. Slutredovisning, Dnr T2011-420-05606

§13 Upprustning och förnyelse av Norr Mälarstrands kaj mellan Stadshuset och Kungsholmstorg. Slutredovisning, Dnr T2014-01134

§14 Ingen övergödning - strategi för Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2014-00911

§15 Inrättandet av ett trädråd med en särskild trädchef för Stockholms träd. Svar på uppdrag från Ulla Hamilton m.fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD), Dnr T2010-520-03139

§16 Entreprenad avseende klottersanering i Söderort, Innerstaden och Västerort. Upphandling, Dnr T2014-01080

§17 Dagvattenstrategi. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering, Dnr T2014-00279

§18 Ökat klotter och stadens kostnader för klottersanering. Lägesrapport, Dnr T2014-01205

§19 Laddinfrastruktur i Stockholm. Lägesrapport. Genomförandebeslut, Dnr T2014-00526