Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-08-21

Sammanträde 2014-08-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-06-12

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 27 juni 2014

4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 24 juni 2014, 30 juni 2014 och den 12 augusti 2014

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

8 Uppföljning av Arbetsmiljöverkets krav och utbildningsnämndens åtgärder

9 Yttrande med anledning av Arbetsmiljöverkets övervägande om föreläggande mot Stockholms stad, IMS 2013/44301

10 Reviderad Vision för Stockholm år 2030

12 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan gällande platsantalet i en pedagogisk omsorg

13 Revidering av utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015

16 Planering - och utredningskostnader för en ny skola vid Trekanten

17 Skolbyggnation för ett växande Stockholm - halvårsrapport 2014

18 Byte av namn på Rågsvedsskolan

Dnr 1.3.1-5383/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Entledigande av personuppgiftsombud

Dnr 1.1.1-7024/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Delegation i upphandling av tjänster inom elevhälsan

Dnr 2.4.2-6759/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Delegation i upphandling av handledningstjänster

Dnr 2.4.2-6829/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Det allvarliga läget för flera yrkesprogram i Stockholm

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) Dnr 13-425/8346

23 Läromedlen på Stockholms skolor

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) Dnr 1.1.3-505/2014

24 Neddragningar på personal i stadens grundskolor

26 Idrott och rörelse varje dag

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) Dnr 1.1.3-5418-2014

27 Evakueringen av Kungsholmens grundskola till Konradsberg

Svar på skrivelse från Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) Dnr 1.1.3-2494/2014

28 Skolan som skyddsfaktor

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edith Ringmar (V) Dnr 1.1.3-4670/2014

29 Rekrytering av chefer

Svar på skrivelse från Per Olsson (MP)
Dnr 1.1.3-5416/2014

30 Öppna möten i utbildningsnämnden

Svar på skrivelse från Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) och Marina Gunnmo Grönros (V) Dnr 1.1.3-2495/2014

31 Informationsmaterial till föräldrar

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström (M), Linnea Cedergren (C) och Ella Bohlin (KD) Dnr 1.1.3-5420/2014

32 Utvärdering för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6.1-5972/2014 (Omedelbar justering)

33 Förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning

Svar på remissen från kommunstyrelsen Dnr 1.6.1-5973/2014 (Omedelbar justering)

34 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 27 juni 2014

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 24, 30 juni och den 12 augusti 2014

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Uppföljning av Arbetsmiljöverkets krav och utbildningsnämndens åtgärder

§9 Yttrande med anledning av Arbetsmiljöverkets övervägande om föreläggande mot Stockholms stad, IMS 2013/44301

§12 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan gällande platsantalet i en pedagogisk omsorg

§18 Byte av på namn på Rågsvedsskolan

§19 Entledigande av personuppgiftsombud

§20 Delegation i upphandling av tjänster inom elevhälsan

§21 Delegation i upphandling av handledningstjänster

§22 Det allvarliga läget för flera yrkesprogram i Stockholm

§27 Evakueringen av Kungsholmens grundskola till Konradsberg

§32 Utvärdering för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)

§34 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn