Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-02-06

Sammanträde 2020-02-06

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 28 januari 2020.

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor 22 januari 2020.

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse 2019 för utbildningsnämnden

6 Etablering av paviljong och idrottstält vid Adolfbergsskolan

8 Paviljongetablering vid Kristinebergsskolan

- Förslag till genomförandebeslut
Dnr. 2.6.3 -5086/2019 (omedelbar justering)

9 Verksamhetsanpassningar av Olaus Petriskolan

- Förslag till genomförandebeslut
Dnr. 2.6.3 -11457/2018 (omedelbar justering)

10 Klimathandlingsplan 2020-2023

- svar på remiss från kommunstyrelsen , KS 2019/1041
Dnr. 1.6.1 -10167/2019 (omedelbar justering)

11 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023

-svar på remiss från kommunstyrelsen , KS 2019/1040
Dnr. 1.6.1-10168/2019 (omedelbar justering)

13 Minska segregationen med förändrade upptagningsområden

14 Missbruk och kriminalitet – socialtjänstens arbete med barn och unga

15 Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

16 Möjlighet till betyg från årskurs 4

- svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1907
Dnr. 1.6.1 -10916/2019 (omedelbar justering)

17 Motion om gratis mensskydd i skolan

- svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/874
Dnr. 1.6.1 -10426/2019 (omedelbar justering)

18 Motion om sexlyft i Stockholms skolor

19 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal grundsärskola i Stockholms kommun

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Kungsholmens västra gymnasium

Dnr. 4.3.1 -898/2020

Ej närvarorätt arbetstagarrepresentanter

21 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Kungsholmens västra gymnasium

Dnr. 4.3.1 -901/2020

Ej närvarorätt arbetstagarrepresentanter

22 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid S:t Eriks gymnasiesärskola

Dnr. 4.3.1 -918/2020

Ej närvarorätt arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Verksamhetsberättelse 2019 för utbildningsnämnden

§15 Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

§19 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal grundsärskola i Stockholms kommun

§20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev på Kungsholmens västra gymnasium

§21 Prövning av rektorns beslut om omedelbar avstängning av elev på Kungsholmens västra gymnasium

§22 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev vid S:t Eriks gymnasium