Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-05-05

Sammanträde 2015-05-05

Datum
Klockan
10:00
Plats

1 Avdelningen informerar

- Statistik om kommuners miljöverksamhet i Stockholms län.
- Redovisning av ärendena: Vårholma 1:127 och Uppeby 1:236
- Redovisning av inventeringsavgiften
- Medarbetarenkät

2 Fågelvik 1:207

Ansökan förhandsbesked - lokaliseringsprövning- nybyggnation av två enbostadshus med syfte att stycka.

3 Beatelund 1:14

Ansökan om bygglov för nybyggnation av fritidshus, komplementbyggnad (förrådsbyggnad) och garage. Anmälan rivning av befintlig huvudbyggnad och sjöbod.

4 Ingaröstrand 5:154

Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring)

5 Söderby 1:24

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av huvudbyggnad

6 Vindö-Löknäs

Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad till huvudbyggnad

7 Stavsnäs 1:363

Klagomål olovliga åtgärder inom strandskyddat område

8 Runmarö-Långvik 1:25

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförd byggnad (gästhus)

Bilagorna till tjänsteskrivelsen finns att tillgå i handlingarna till nämnden 2015-03-31.

9 Höl 1:157

10 Höl 1:100

11 Brunn 1:109

Klagomål, olovlig altan

Yttrande till mark- och miljödomstolen

12 Överby 64:1

Ansökan tillbyggnad av enbostadshus

Yttrande till mark- och miljödomstolen

13 Grinda 1:28

Strandskyddsdispens för uppförande av trädäck

Yttrande till mark- och miljödomstolen

14 Stavsnäs 1:156

Anmälan om olovliga åtgärder (militära byggnader) inom strandskyddat område

Yttrande till mark- och miljödomstolen