Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-02-02

Sammanträde 2016-02-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

- Redovisning på nämnd: Rapport av förra årets inventeringar
- Personal/rekryteringar
- Bokslut 2015 
- Budget 2017
- Seglarbyn – Gustavsbergs hamn/Besqab

2 Haghulta 11:4

3 Haghulta 11:1

4 Haghulta 11:7

5 Haghulta 11:2

7 Gustavsberg 1:52

Ansökan bygglov för nedgrävning avfallsbehållare

8 Gustavsberg 1:29

Ansökan bygglov uppförande transformatorstation

9 Brunn 1:133

10 Brunn 1:133

Klagomål inom strandskyddat område gällande ovårdad tomt

11 Bullandö 1:68

Begäran om upphävande av nämndens tidigare beslut

Ärendet återremitterades på nämnden i december.