Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-09-13

Sammanträde 2016-09-13

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

Följande punkter behandlas:
- Ekobacksdeponin
- Dragudden
- Klarspråk
- Workshop med nya fastighetsägare
- Tillsynsansvarig
- Kovikstippen

2 Ljung 1:37

Ansökan tillbyggnad på huvudbyggnad, växthus; och fasadändring, fönster

3 Gustavsberg 1:485

5 Vånö 1:55

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus

6 Betsede S:1

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för samfällighetsbrygga

8 Boda 1:127

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga

9 Harö 2:8

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för spång, skärmtak med rökugn, trädäck, brygga, vedbod, pumphus och ytterligare en spång

10 Eknö 1:363

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga

11 Grinda 1:50

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad och bryggdäck

12 Björnö 1:4

13 Skälsmara 7:1

14 Björkvik 1:2