Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats

3 Justeringens tid och plats: tisdag den 23 december kl. 08.00 - 13.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation om framtiden för vuxenutbildningen (MP)

6 Svar på interpellation - Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd (V)

7 Svar på interpellation om förbifart Ekedal (MP)

10 Val till Sveriges kommuner och landstings kongress (valet genomförs med valsedlar som förseglas och skickas till SKL)

11 Val av utbildningsnämnd (11 11)

12 Val av teknisk nämnd (9 9)

13 Val av bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd (9 9)

15 Val av vård- och omsorgsnämnd (11 9)

16 Val av näringslivsnämnd (9 9)

17 Val av kultur- och fritidsnämnd (9 9)

18 Val av överförmyndarnämnd (2 2)

20 Val av kommunal- och oppositionsråd

21 Val av styrelse i Kommunhuset i Värmdö AB (5 2)

22 Val av styrelse i Värmdö Bostäder AB (5 2)

23 Val av styrelse i Värmdö Hamnar AB (5 2)

24 Val av styrelse i Värmdö Gustavsbadet AB (5 2)

25 Val av lekmannarevisorer i Kommunhuset i Värmdö AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

26 Val av lekmannarevisorer i Värmdö Hamnar Ab (2) fr o m 2015 års årsstämma

27 Val av lekmannarevisorer i Värmdö Hamnar AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

28 Val av lekmannarevisorer i Gustavsbergsbadet AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

29 Anmälan av politiska sekreterare 2015

30 Val av politiska samordnare

31 Val av nämndemän vid Nacka tingsrätt (22) (måste vara svenska medborgare)

32 Val till Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte (3 3)

33 Val till Mälardalsrådet (2 2)

34 Val till regionala skärgårdsrådet (1 1)

35 Val till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (1)

36 Val av representant i stiftelsen Vårljus (1 1)

37 Val till styrelsen i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (3 2)

38 Val av revisorer i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (1 1)

39 Val till styrelsen i Norra Värmdö Skärgårds bygdegårdsförening (1 1)

40 Val av revisor i Norra Värmdö Skärgårds bygdegårdsförening (1)

41 Val av ombud enligt begravningsförordningen

42 Val av medlare inom bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde (2)

43 Val till styrelsen i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö (1 1)

44 Val av revisorer i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö (1 1)

45 Val av gode män vid fastighetsförrättningar (3 för tätortsförhållanden samt 2 för jordbruks- och skogsbruksfrågor)

47 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M S)

48 Val till Storstockholms brandförsvar (1 1)

49 Utökning av antalet bostäder för äldre inom Värmdö Bostäder AB(återrapportering av uppdrag)

52 Gustavsbergs Porslinsmuseum AB - överflyttning till kommunen

53 Reglemente för teknisk nämnd, bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd, kultur- och fritidsnämnd

56 Tomträttsavtal för bostäder upplåtna med hyresrätt, Porslinskvarteren inom detaljplan Fabriksstaden

58 Ej verkställda beslut, kvartal 1-2/14, socialnämnden

59 Ej verkställda beslut, kvartal 1-2/14, finansieringsnämnden för äldreomsorg

60 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

61 Svar på motion (MP) om mobilitet för minskad trängsel m.m.

62 Svar på motion (MP) Värna om kommunala skattemedel.

63 Svar på motion (MP) om kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

64 Svar på motion (MP) om kulturskola och Gustavsbergs keramiska kultur.

65 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

67 Svar på motion om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola (S)

68 Revisionsrapporter

* Avtalstrohet - Uppföljande granskning * Granskning av förskola och grundskola - planering, struktur och lokalförsörjning * Förstudie IT-verksamheten

69 Tilläggshandlingar (publiceras sammanträdesdagen)

§3 Justeringens tid och plats: tisdag den 23 december kl. 08.00 - 13.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

§3 Justeringens tid och plats: tisdag den 23 december kl. 08.00 - 13.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

§5 Svar på interpellation om framtiden för vuxenutbildningen (MP)

§5 Svar på interpellation om framtiden för vuxenutbildningen (MP)

§6 Svar på interpellation - Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd (V)

§6 Svar på interpellation - Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd (V)

§7 Svar på interpellation om förbifart Ekedal (MP)

§7 Svar på interpellation om förbifart Ekedal (MP)

§10 Val till Sveriges kommuner och landstings kongress (valet genomförs med valsedlar som förseglas och skickas till SKL)

§10 Val till Sveriges kommuner och landstings kongress (valet genomförs med valsedlar som förseglas och skickas till SKL)

§11 Val av utbildningsnämnd (11 11)

§11 Val av utbildningsnämnd (11 11)

§12 Val av teknisk nämnd (9 9)

§12 Val av teknisk nämnd (9 9)

§13 Val av bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd (9 9)

§13 Val av bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd (9 9)

§14 Val av socialnämnd (9 9)

§14 Val av socialnämnd (9 9)

§15 Val av vård- och omsorgsnämnd (11 9)

§15 Val av vård- och omsorgsnämnd (11 9)

§16 Val av näringslivsnämnd (9 9)

§16 Val av näringslivsnämnd (9 9)

§17 Val av kultur- och fritidsnämnd (9 9)

§17 Val av kultur- och fritidsnämnd (9 9)

§18 Val av överförmyndarnämnd (2 2)

§18 Val av överförmyndarnämnd (2 2)

§20 Val av kommunal- och oppositionsråd

§20 Val av kommunal- och oppositionsråd

§21 Val av styrelse i Kommunhuset i Värmdö AB (5 2)

§21 Val av styrelse i Kommunhuset i Värmdö AB (5 2)

§22 Val av styrelse i Värmdö Bostäder AB (5 2)

§22 Val av styrelse i Värmdö Bostäder AB (5 2)

§23 Val av styrelse i Värmdö Hamnar AB (5 2)

§23 Val av styrelse i Värmdö Hamnar AB (5 2)

§24 Val av styrelse i Värmdö Gustavsbadet AB (5 2)

§24 Val av styrelse i Värmdö Gustavsbadet AB (5 2)

§25 Val av lekmannarevisorer i Kommunhuset i Värmdö AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

§25 Val av lekmannarevisorer i Kommunhuset i Värmdö AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

§26 Val av lekmannarevisorer i Värmdö Hamnar Ab (2) fr o m 2015 års årsstämma

§26 Val av lekmannarevisorer i Värmdö Hamnar Ab (2) fr o m 2015 års årsstämma

§27 Val av lekmannarevisorer i Värmdö Hamnar AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

§27 Val av lekmannarevisorer i Värmdö Hamnar AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

§28 Val av lekmannarevisorer i Gustavsbergsbadet AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

§28 Val av lekmannarevisorer i Gustavsbergsbadet AB (2) fr o m 2015 års årsstämma

§29 Anmälan av politiska sekreterare 2015

§29 Anmälan av politiska sekreterare 2015

§30 Val av politiska samordnare

§30 Val av politiska samordnare

§31 Val av nämndemän vid Nacka tingsrätt (22) (måste vara svenska medborgare)

§31 Val av nämndemän vid Nacka tingsrätt (22) (måste vara svenska medborgare)

§32 Val till Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte (3 3)

§32 Val till Kommunförbundet Stockholms läns förbundsmöte (3 3)

§33 Val till Mälardalsrådet (2 2)

§33 Val till Mälardalsrådet (2 2)

§34 Val till regionala skärgårdsrådet (1 1)

§34 Val till regionala skärgårdsrådet (1 1)

§35 Val till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (1)

§35 Val till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (1)

§36 Val av representant i stiftelsen Vårljus (1 1)

§36 Val av representant i stiftelsen Vårljus (1 1)

§37 Val till styrelsen i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (3 2)

§37 Val till styrelsen i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (3 2)

§38 Val av revisorer i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (1 1)

§38 Val av revisorer i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde (1 1)

§39 Val till styrelsen i Norra Värmdö Skärgårds bygdegårdsförening (1 1)

§39 Val till styrelsen i Norra Värmdö Skärgårds bygdegårdsförening (1 1)

§40 Val av revisor i Norra Värmdö Skärgårds bygdegårdsförening (1)

§40 Val av revisor i Norra Värmdö Skärgårds bygdegårdsförening (1)

§41 Val av ombud enligt begravningsförordningen

§41 Val av ombud enligt begravningsförordningen

§42 Val av medlare inom bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde (2)

§42 Val av medlare inom bygg- miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde (2)

§43 Val till styrelsen i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö (1 1)

§43 Val till styrelsen i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö (1 1)

§44 Val av revisorer i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö (1 1)

§44 Val av revisorer i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö (1 1)

§45 Val av gode män vid fastighetsförrättningar (3 för tätortsförhållanden samt 2 för jordbruks- och skogsbruksfrågor)

§45 Val av gode män vid fastighetsförrättningar (3 för tätortsförhållanden samt 2 för jordbruks- och skogsbruksfrågor)

§47 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M S)

§47 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M S)

§48 Val till Storstockholms brandförsvar (1 1)

§48 Val till Storstockholms brandförsvar (1 1)

§49 Utökning av antalet bostäder för äldre inom Värmdö Bostäder AB(återrapportering av uppdrag)

§49 Utökning av antalet bostäder för äldre inom Värmdö Bostäder AB(återrapportering av uppdrag)

§52 Gustavsbergs Porslinsmuseum AB - överflyttning till kommunen

§52 Gustavsbergs Porslinsmuseum AB - överflyttning till kommunen

§53 Reglemente för teknisk nämnd, bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd, kultur- och fritidsnämnd

§53 Reglemente för teknisk nämnd, bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd, vård- och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd, kultur- och fritidsnämnd

§54 Reglemente för kommunstyrelsen

§54 Reglemente för kommunstyrelsen

§55 Antagande av detaljplan för VärmdöLöknäs 1:4, motorsportbana i Norshagen, Myttinge

§55 Antagande av detaljplan för VärmdöLöknäs 1:4, motorsportbana i Norshagen, Myttinge

§56 Tomträttsavtal för bostäder upplåtna med hyresrätt, Porslinskvarteren inom detaljplan Fabriksstaden

§56 Tomträttsavtal för bostäder upplåtna med hyresrätt, Porslinskvarteren inom detaljplan Fabriksstaden

§58 Ej verkställda beslut, kvartal 1-2/14, socialnämnden

§58 Ej verkställda beslut, kvartal 1-2/14, socialnämnden

§59 Ej verkställda beslut, kvartal 1-2/14, finansieringsnämnden för äldreomsorg

§59 Ej verkställda beslut, kvartal 1-2/14, finansieringsnämnden för äldreomsorg

§60 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

§60 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

§61 Svar på motion (MP) om mobilitet för minskad trängsel m.m.

§61 Svar på motion (MP) om mobilitet för minskad trängsel m.m.

§62 Svar på motion (MP) Värna om kommunala skattemedel.

§62 Svar på motion (MP) Värna om kommunala skattemedel.

§63 Svar på motion (MP) om kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

§63 Svar på motion (MP) om kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

§64 Svar på motion (MP) om kulturskola och Gustavsbergs keramiska kultur.

§64 Svar på motion (MP) om kulturskola och Gustavsbergs keramiska kultur.

§65 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

§65 Svar på motion (MP) om dynamisk samåkning.

§66 Svar på motion om medborgarförslag (S)

§66 Svar på motion om medborgarförslag (S)

§67 Svar på motion om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola (S)

§67 Svar på motion om satsning på särbegåvade barn i förskola och skola (S)

§69 Tilläggshandlingar (publiceras sammanträdesdagen)

§69 Tilläggshandlingar (publiceras sammanträdesdagen)