Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-04-15

Sammanträde 2015-04-15

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Lägesrapport om arbetet med upplevelsecentrum i hamnen (muntlig redovisning)

6 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2014

7 Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige m fl 2014

11 Inriktning för arbetet med 2016 års budget samt ramar 2017 - 2018

15 Uppföljning av ägardirektiv för bolagen i koncernen 2014

16 Revidering av ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö AB och Värmdö Bostäder AB

17 Revidering av ägarpolicy för de kommunala bolagen

18 Tolkning av bestämmelser om ersättning mm till förtroendevalda

19 Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för ostsektorn (bordlagt ärende)

26 Kommunikationspolicy och grafisk profil för Värmdö

27 Yttrande över remiss om förändringar av SL-trafiken 2015/2016

28 Yttrande över till landstinget om en SL-zon i Värmdö kommun

31 Val av ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner (1 1)

32 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunala verksamheter

33 Svar på motion (S) om garanti vid bostadsbyggnation

34 Svar på motion (S) Låt Värmdö bli ett Fair Trade City

35 Svar på motion (MP) om att skapa ett kommunalt energibolag

36 Svar på motion (S) om flexiblare parkeringsnorm för billigare bostäder och ett klimatsmart Värmdö

37 Redovisning av utredningsuppdrag avseende avyttring av tillgång - Scenarioanalys VärmdöBostäder AB