Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-11-17

Sammanträde 2015-11-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

Det finns möjlighet att använda följande rum på sammanträdesdagen för inläsning av handlin Läs mer...gar:

Saxarfjärden, 16.00-17.00
Ingaröfjärden, 16.00-17.00
Kanholmsfjärden, 16.30-17.00

5 Redovisningar för nämnden

- Hyresprincipen
- VA-lån/anstånd VA-avgift
- Reningsverk Södernäs
- Vattenförbrukning på Sandhamn

INFO Öppet

11 Förfrågningsunderlag, upphandling av husentreprenad (renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget)

Förfrågningsunderlaget, som det råder sekretess på, kan hämtas ut av ledamöter och ersättare på sammanträdesdagen från och med klockan 10.00 i kontaktcenter.

TEN Stängt

12 Förfrågningsunderlag, upphandling för hantering av farligt avfall

Förfrågningsunderlaget, som det råder sekretess på, finns tillgängligt för ledamöter och ersättare i kommunhuset. Kontakta nämndesekreteraren för att se handlingen.

TEN Stängt

13 Förfrågningsunderlag, upphandling av gatu- och ledningsentreprenad M8, Östra Mörtnäs

För att se kartmaterial och teknisk beskrivning, som finns tillgängligt i kommunhuset, kontakta nämndsekreteraren.

TEN Stängt

16 Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

17 Delgivningar

Redovisning av delgivning "Föreläggande Telegrafholmen"
TEN Stängt

18 Avdelningarna informerar

19 Övriga frågor

- Anmäls senast 16/11 klockan 18:00 till nämndsekreteraren