Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-03-22

Sammanträde 2016-03-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Månadsrapport januari-februari (handlingar utdelas senare)

13 Beställning av åtgärd enligt arbetsmiljöverkets förbud och föreläggande vid Gustavsgården

23 Sektorschef informerar

24 Val av ledamot tillika andre vice ordförande i pensionärsrådet

25 Val av ledamot tillika andre vice ordförande i rådet för funktionshinderfrågor

§10 Godkännande av dagordning

§11 Verksamhetsberättelse 2015

§12 Månadsrapport januari-februari

§13 Genomlysning av vård och omsorg

§14 Patientsäkerhetsberättelse 2015

§15 Uppföljning gällande hälso- och sjukvård, Gustavsgården

§16 Avtal- och kvalitetsuppföljning, Gustavsgården

§17 Uppföljning gällande hälso- och sjukvård, Ljung

§18 Avtal- och kvalitetsuppföljning, Ljung

§19 Beställning av åtgärd enligt arbetsmiljöverkets förbud och föreläggande vid Gustavsgården

§20 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2015

§22 Svar på motion (S) ­ Ta fram en policy mot ensamhet

§23 Svar på motion (S) ­ Inför hålla hand-garanti i Värmdös äldreomsorg

§24 Initiativ (S) ­ Test av frivillig tid för ledsagning

§25 Initiativ (S) ­ Uppdrag om utredningar/uppföljningar gällande LSS

§26 Initiativ (S) ­ Samverkan enligt LSS 15:7

§27 Indikatorer till effektmål 2016

§29 Sektorschef informerar

§30 Val av ledamot tillika andre vice ordförande i pensionärsrådet

§31 Val av ledamot tillika andre vice ordförande i rådet för funktionshinderfrågor

§32 Delgivningar mars 2016

§33 Delegationsbeslut mars 2016