Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-10-11

Sammanträde 2016-10-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Konkurrensutsättning av verksamheten på Gustavsgården

10 Sektorschef informerar

11 Övriga frågor

VON Stängt Delgivningar och delegationer

§85 Godkännande av dagordning

§86 Samverkan mellan länets kommuner och universitet och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

§87 Införande av nyckelfria lås i hemtjänsten

§88 Yttrande till förvaltningsrätten avseende mål nr.

§89 Sektorschef informerar Maria Larsson Ajne informerar om verksamheten.

§91 Delgivningar oktober 2016

§92 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut oktober 2016