Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2014-02-25

Sammanträde 2014-02-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Havsörnen


Gruppmöten Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Havsörnen. Läs mer...
Oppositionen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

5 Information: Combine

7 Information: vårdgivaransvaret

8 Patientsäkerhetsberättelse 2013

9 Redovisning av effekter av sammanslagning av hemtjänstenheter

10 Verksamhetsberättelse 2013

12 Redovisning av nyckeltal

13 Ansökan om del av medel från AFA

15 Indikatorer för vård- och omsorgsstyrelsens effektmål 2014

§1 Information: Combine

§2 Redovisning av utvecklingssatsningen på

§3 Information: vårdgivaransvaret

§4 Patientsäkerhetsberättelse 2013

§5 Redovisning effekt av sammanslagning

§6 Verksamhetsberättelse 2013 för vård- och

§7 Internkontrollrapport för vård- och

§8 Information: Uppföljning av nyckeltal

§9 Ansökan om del av AFA medel för strukturåtgärder

§10 Vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan 2014

§12 Delegationsbeslut Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

§13 Delgivningar och anmälningsärenden oktober