Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-11-16

Sammanträde 2016-11-16

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök, kl 13.15

3 Avstängningsärende av elev Sunnerbogymnasiet

4 Information om kartläggning på Sunnerbogymnasiet

genom PRIO/ bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.35

5 Validering med mervärde/ bilaga

6 Yttrande till remiss klimatanpassningsplan

7 Skolinspektionsärende - Hans Holmqvist, kl 14.00

8 Placeringsskola - nyckelkoder - Marie Steneland, kl 14.10

9 Mål 2017 - Marie Steneland, kl 14.20

10 Internkontroll 2016 - Marie Steneland, kl 14.50

11 Budget 2017 - Marie Steneland, kl 15.00

12 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.10

13 Fronter - systemtjänst - Nils-Göran Jonasson, kl 15.30

14 Värdegrundsarbete lå 2016/2017 Stensbergskolan, Ryssby

förskola
- Carin Jonasson,Wirginia Bogatic Citron Kajsa Åkesson, kl 15.40

15 Sommarskola - Nils-Göran Jonasson, kl 16.00

16 Val kontaktpolitiker till Kullerbyttan

- Nils-Göran Jonasson, kl 16.10

18 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss (C)

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§3 Avstängningsärende av elev Sunnerbogymnasiet

§7 Skolinspektionsärende - Hans Holmqvist, kl 14.00

§8 Placeringsskola - nyckelkoder - Marie Steneland, kl 14.10

§11 Budget 2017 - Marie Steneland, kl 15.00

§13 Fronter - systemtjänst - Nils-Göran Jonasson, kl 15.30

§16 Val kontaktpolitiker till Kullerbyttan