Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-10-18

Sammanträde 2017-10-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Budgetpropositionen 2018 - Marie Steneland, kl 8.30

4 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 8.40

5 Budget 2018 - Marie Steneland, kl 8.50

6 Utvärdering av ledningsorganisationen gällande central elev- hälsa i Ljungby - Birgitta Holmberg, kl 9.00

7 Motion om företagsförsäljning på skolor

8 Kvalitetsredovisning 2017-2 och 3

- Hans Holmqvist, Elisabeth Larsson kl 9.50

9 Öka valfriheten inom förskola/tillsyn av barn

10 Yttrande verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun

2018-2020 - Elisabeth Larsson, kl 10.20

11 Redovisning av SKL-enkäten i åk 5 och 8

- Nils-Göran Jonasson kl 10.30

12 Redovisning av "Vad tycker du?" Kommunens trivselenkät

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

13 Detaljplan för fastigheten Klockaren 8 med flera

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.50

14 Mål 2018 - Nils-Göran, kl 11.00

16 Delegerande ärende

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§132 Fastställande av dagordning

§137 Utvärdering av ledningsorganisationen gällande central elevhälsa i Ljungby

§148 Delegerande ärenden