Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-03-21

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Motion gällande Ryssby simhall

4 Avgifter på våra idrottsanläggningar

5 Möbeltapetserarprogrammet

6 Svar angående anmälan till Skolinspektionen

7 Läsutveckling

8 Utökning av tjänster i centrala elevhälsan

9 Kvalitetsredovisning nr 4 2017

10 Svar till Skolinspektionen

- Hans Holmqvist, Jenny Wikby, Birgitta Bergsten kl 10.00

11 Delredovisning resursfördelningssystem

- Hans Holmqvist, Marie Steneland kl 10.10

12 Ekonomisk information

13 Utökning av tjänster i resursenheten

14 Definition av termen säker skolväg

15 Revidering av verksamhetsplan för skolskjuts och elevresor

16 Omsorg på obekväm arbetstid

17 Resursfördelning SVA

18 Detaljplan Vinkelhaken/ https://www.ljungby.se/sv/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/detaljplaner-under-arbete/

19 Digitalisering i skolan

- Torsten Mässgård, kl 11.40

20 Fördelning tilläggsbudget

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.50

21 Synpunkt -granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

- Nils-Göran Jonasson, kl 12.00

22 Förskola/ Skola Östra Bolmens strand/ Bolmsö

- Nils-Göran Jonasson, kl 12.10

23 Lovskola

- Nils-Göran Jonasson, kl 12.20

24 Remiss detaljplan Replösa/ https://www.ljungby.se/sv/trafik-och-samhallsplanering/samhallsplanering/detaljplaner-under-arbete/

- Nils-Göran Jonasson, kl 12.30

25 Översiktsplan/ https://www.ljungby.se/sv/trafik-och-samhallsplanering/oversiktsplan/

- Nils-Göran Jonasson, kl 12.40

§25 Fastställande av dagordning

§26 Renovering av Klövervägens förskola

§31 Svar på en anmälan till Skolinspektionen

§33 Utökning av tjänster i central elevhälsa

§40 Resursfördelning svenska som andraspråk läsåret 2018/2019

§42 Digitalisering i skolan

§44 Synpunkter på granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

§45 Idébeskrivning över förskola/skola på Bolmens östra strand/ Bolmsö

§46 Lovskola för årskurs 8 och 9

§50 Delegerande ärenden