Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-09-03

Sammanträde 2014-09-03

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 Förslag till justerare: Margareta Johansson Lundblad (V).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Val av vice ordförande i miljö- och byggnämndens utskott - Anna Andersson

4 Val av ledamot i miljö- och byggnämndens utskott - Anna Andersson

5 Val av ersättare i miljö- och byggnämndens utskott - Anna Andersson

6 Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

7 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

8 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

9 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

10 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

11 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

12 Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter. Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa - Ann-Sofi Persson

13 Deluppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen. Beslut om godkännande - Ann-Sofi Persson

Miljöärenden:

14 Vattenskyddsområde sjön Bolmen. Förslag till yttrande till kommunstyrelsen - Ann-Sofi Persson

15 Toftaholm 1:28 (med adress Toftaholm Herrgård 1, 2, 3 och 4), krav på åtgärder på avloppsanläggning. Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

16 Toftaholm 1:28 (med adress Toftaholm Herrgård 6 och 9), krav på åtgärder på avloppsanläggning. Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

17 Toftaholm 1:57, krav på åtgärder på avloppsanläggning. Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

18 Elinge 8:28, nedskräpning av fastighet. Ansökan om utdömande av vite och nytt föreläggande - Linda Bergqvist

19 Elinge 17:1, nedskräpning inom fastighet. Ansökan om utdömande av vite och nytt föreläggande - Thomas Hultquist

20 Toftaholm 1:11, anläggande av en brygga, båt- och badplats. Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

Byggärenden:

21 Österås 1:31, tillbyggnad av ett enbostadshus. Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

22 Lidhult 12:6, ovårdad byggnad. Upphävande av tidigare åtgärdsföreläggande och nytt föreläggande -Sarah Cederström

23 Angelstads-Kärragården 1:74, tillbyggnad av ett enbostadshus, nybyggnad av en carport/förråd samt uppförande av en stödmur. Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

24 Bråna 3:59, uppförande av ett stängsel runt avloppsreningsverk. Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

25 Åby 3:68, ovårdad byggnad. Rivningsföreläggande med vite - Sarah Cederström

Planärenden:

26 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby. Beslut om granskning - Ulla Gunnarsson

27 Detaljplan för del av Angelstads-Rya 1:26, Bolmens camping. Begäran om planuppdrag - Ulla Gunnarsson

Övrigt:

28 Meddelanden. Godkännande av redovisning

29 Delegationsbeslut. Godkännande av redovisning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (193 kb)

§120 Godkännande av dagordning

§121 Val av vice ordförande i miljö- och byggnämndens utskott

§122 Val av ledamot i miljö- och byggnämndens utskott

§123 Val av ersättare i miljö- och byggnämndens utskott

§124 Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§125 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§126 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§127 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§128 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§129 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§130 Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter Förslag till kommunfullmäktige om antagande av taxa

§131 Deluppföljning av tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt livsmedelslagen Beslut om godkännande.

§132 Vattenskyddsområde sjön Bolmen Förslag till yttrande till kommunstyrelsen

§133 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§134 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§135 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§136 Nedskräpning av fastighet Ansökan om utdömande av vite och nytt föreläggande

§137 Nedskräpning inom fastighet Ansökan om utdömande av vite och nytt föreläggande

§138 Anläggande av en brygga, båt- och badplats Ansökan om strandskyddsdispens

§139 Nedskräpning inom fastighet Upphävande av beslut om utdömande av vite och nytt föreläggande med vite.

§140 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga samt nybyggnad av ett fritidshus som ersätter befintligt Ansökan om strandskyddsdispens

§141 Tillbyggnad av ett enbostadshus Ansökan om bygglov

§142 Ovårdad byggnad Upphävande av tidigare åtgärdsföreläggande och nytt åtgärdsföreläggande med vite

§143 Tillbyggnad av ett enbostadshus, nybyggnad av en carport/förråd samt uppförande av en stödmur Ansökan om bygglov

§144 Uppförande av ett stängsel runt avloppsreningsverk Ansökan om strandskyddsdispens

§145 Ovårdade byggnader Rivningsföreläggande med vite

§146 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby Beslut om granskning

§147 Detaljplan för del av Angelstad Rya 1:26, Bolmens camping Begäran om planuppdrag

§148 Meddelanden Godkännande av redovisning.

§149 Delegationsbeslut Godkännande av redovisning.