Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Inkommet medborgarförslag om utökning av odlingslotter i området Viktoriaparken i Älvsjö

Remissärenden

7 SL:s förslag till trafikförändringar 2014/2015 - remiss från trafikkontoret, T2014-00369

9 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 49/2014

10 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd - remiss från kommunstyrelsen, KS 329-210/2014

11 Motion (MP) om mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar, KS 334-292/2014

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (324 kb)

§1 Val av ordförande och justerare samt dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om utökning av odlingslotter

§12 Ekonomisk månadsrapport

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Övrigt verksamheten

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Protokoll från sociala delegationen