Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Slakthusplan 8 A

Öppet möte i Rågsved
Torsdag den 17 maj kl. 18:00-20:00

Plats: Medborgarkontoret i Råg Läs mer...sved, Kumlagatan 11


Välkommen att träffa dina lokal politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 En förbättring gällande Högdalstoppen - svar på medborgarförslag

5 Mål- och uppdragsbeskrivning för Community Center

Dnr 197-2018-1.2.1. (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ideburet offentligt partnerskap (IOP), överenskommelse med Nya Rågsveds Folkets hus

7 Idéburet offentligt partnerskap (IOP), överenskommelse med En Frisk Generation

8 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) överenskommelse med Bryggan Convictus

Dnr 1.2.5.-352/2018 (utsändes senare)

9 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - dagliga verksamheterna Tallbacken, Enskede, Dalen, Årsta, Dalens arbetsgrupp och Kombi Café & Konferens

10 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna i Vantör

11 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Bränninge, Stureby och Örby korttidshem.

12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2018

13 Dataskyddsombud för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

14 Svar på skrivelse från Liberalerna (L) om barngruppernas storlek och personaltäthet i förskolan

15 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm) B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, se pärm

17 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

18 Samråd om förslag till Hagsätraskogens naturreservat - svar till stadsdbyggnadskontoret

19 Inbjudan till Samråd om förslag till detaljplan för Konstgjutarvägen- svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.5.3.-224/2018 (omedelbar justering)

20 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved- svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.5.3.-221/2018 (omedelbar justering)

21 Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling - svar till kommunstyrelsen

Dnr 1.5.1.-234/2018 (omedelbar justering)

Slutet sammanträde

22 Informtion om anmälan av en händelse som har medfört en allvarlig vårdskada (lex Maria) - Högdalens vård- och omsorgsboende

23 Information om anmälan av en händelse som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)- Högdalens vård- och omsorgsboende

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 En förbättring gällande Högdalstoppen - svar på medborgarförslag

§5 Mål- och uppdragsbeskrivning för Community Center

§6 Ideburet offentligt partnerskap (IOP), överenskommelse med Nya Rågsveds Folkets hus

§7 Idéburet offentligt partnerskap (IOP), överenskommelse med En Frisk Generation

§8 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) överenskommelse med Bryggan Convictus

§9 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - dagliga verksamheterna Tallbacken, Enskede, Dalen, Årsta, Dalens arbetsgrupp och Kombi Café & Konferens

§10 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna i Vantör

§11 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Bränninge, Stureby och Örby korttidshem.

§12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2018

§13 Dataskyddsombud för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§14 Svar på skrivelse från Liberalerna (L) om barngruppernas storlek och personaltäthet i förskolan

§17 Stadsdelsdirektörens information

§18 Samråd om förslag till Hagsätraskogens naturreservat - svar till stadsbyggnadskontoret­

§19 Inbjudan till Samråd om förslag till detaljplan för Konstgjutarvägen- svar till stadsbyggnadskontoret

§20 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved- svar till stadsbyggnadskontoret

§21 Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling - svar till kommunstyrelsen

§22 - 29 Slutet sammanträde