Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-12-16

Sammanträde 2021-12-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Ekonomisk uppföljning per november, 2021

8 Återkoppling till nämnden med anledning av stadsrevisionens kritik. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren med flera (alla S)

9 Försäljning av Nibbla koloniområde - del av fastigheten Nibbla 1:1 i Ekerö kommun

10 Friköpspris för flerbostadshustomträtter

11 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1, intill Konduktören, i Bredäng till Obos Nya Hem Mark AB

13 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till HSB Bostad AB

14 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till TB-Gruppen Projekt AB

15 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Åke Sundvall Projekt AB

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1, invid Järnbärarvägen, i Bredäng till Storstaden Stockholm Fastigheter AB

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 i Bredäng till Stockholms Kooperativa Bostadsförening

18 Stångholmsbacken inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fårholmen 1 och Bredholmen 1 i Vårberg till Stockholms Kooperativa Bostadsförening

20 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Gimle Bostad AB

21 Överenskommelser om exploatering avseende Skärholmsdalen, Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut

22 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Sveafastigheter Bostad AB, Wästbygg Projektutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Hemskogsvägen i Stureby till JM AB. Inriktningsbeslut

24 Markanvisning för bostäder, lokaler med mera inom fastigheten Örby 4:1 m.fl. i Bandhagen/Stureby/Örby till AB Familjebostäder, Aprilstaden Fastigheter AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Ikano Bostadsutveckling AB, JM AB, Järntorget Byggrätts AB, K2A Hyresbostäder AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB. Inriktningsbeslut

25 Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat, förslag till utvidgning och viss revidering

26 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Sveafastigheter bostad AB, OOF Group AB, Åke Sundvall Projekt AB, Seniorgården AB och AB Borätt samt tillägg till markanvisningar för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till AB Svenska bostäder och AB Familjebostäder

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, Östberga 1:5 och del av Svärdssidan 3 i Östberga till JM AB

28 Markanvisning för bostäder, kontor, vård och förskola inom fastigheterna Kristinedal 8, 11-14, 16, Buxbomshäcken 1-4, Gamla Enskede 6:1 och Gamla Enskede 6:2 i Gamla Enskede till Iris Förvaltning AB, Stockholmsaktiebolaget Autopunkten, Pajed Kontorsfastigheter AB och Fonus Ekonomisk Förening

29 Markanvisning för bostäder, skola och förskola inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 och fastigheterna Svedjaren 1, Svedjaren 2 och Svedjaren 3 i Hagsätra till Wallenstam AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Järntorget Byggrätts AB

31 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Brabo Stockholm AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem

33 Hotell inom del av fastigheten Södermalm 7:78 på Södermalm. Inriktningsbeslut och delgenomförandebeslut

34 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder, lokaler och kommersiell verksamhet inom fastigheten Södermalm 3:1 m.fl. i Södermalm med Nordr AB och Wasted Space AB

35 Slutredovisning av projekt Citybanan och slutredovisning av utbyggnad inom Orgelpipan 6 på Norrmalm

36 Upplåtelser av arrendeområden inom kajområden i innerstaden till Sankt Erik Markutveckling AB

37 Marksanering i Kolkajen-Ropsten i Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden. Reviderat delgenomförandebeslut

38 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, seniorbostäder, bostäder och förskola inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m.fl. till NREP AB, JM AB och Gimle Bostad AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

39 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 28:1, 29:9, 40:20 och 40:21 i Hässelby Villastad till Svenska Bostäder AB

40 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Strandärten 22 i Hässelby Villastad till Fastighetsaktiebolaget Strandärten 22

41 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 och Ringpärmen 1 i Vällingby till AB Svenska Bostäder och ByggVesta AB. Inriktningsbeslut

42 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Nockebyhov 1:1 och 2:22, nuvarande Ordenslogen 1 och 2, Ordenssällskapet 1 och Ordensfanan 1 i Nockebyhov med Aros Management AB

43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Åkeshov 1:4 i Åkeshov till Besqab Bostadsmark XXXXVII AB

44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ögat 1 och del av Råcksta 1:21 i Eneby och Beckomberga till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB

45 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde till AB Borätt tillsammans med Seniorgården AB

46 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 mfl, projektområde Blackebergsvägen etapp 2 och 3, i Blackeberg och Södra Ängby med HSB Bostad AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Primula Byggnads AB. Genomförandebeslut

47 Markanvisning för kontor, industri, verksamheter, handel och centrum inom fastigheten Aura 1 i Akalla till Kottbygatan Fastigheter AB

48 Markanvisning för bostäder till Titania AB och Sveaviken Bostad AB samt komplettering av tidigare markanvisningar till Sveaviken Bostad AB, ByggVesta AB och Sveafastigheter Bostad AB inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby

49 Markanvisning och överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Klaksvik 1 i Kista med Magnolia projektbolag 122 AB

50 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Knarrarnäs 8 i Kista till Nyfosa Knarranäs 8 Fastighets AB

51 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Örjan 24, Örjan 25, Örjan 26, del av Solhem 16:1, del av Solhem 19:15 och del av Solhem 19:16 i Solhem till Amasten Fastighets AB

52 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:11 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till AB Familjebostäder

53 Riktlinjer för direktupphandling. Beslut

54 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. Föravtal till planerad exploatering inom fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan AB och JM AB. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Ekonomisk uppföljning per november, 2021

§8 Återkoppling till nämnden med anledning av stadsrevisionens kritik. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren med flera (alla S)

§9 Försäljning av Nibbla koloniområde – del av fastigheten Nibbla 1:1 i Ekerö kommun

§10 Friköpspris för flerbostadshustomträtter

§11 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1, intill Konduktören, i Bredäng till Obos Nya Hem Mark AB

§13 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till HSB Bostad AB

§14 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till TB-Gruppen Projekt AB

§15 Mälaräng inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Åke Sundvall Projekt AB

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1, invid Järnbärarvägen, i Bredäng till Storstaden Stockholm Fastigheter AB

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Sigbardiorden 1 och 2 i Bredäng till Stockholms Kooperativa Bostadsförening

§18 Stångholmsbacken inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fårholmen 1 och Bredholmen 1 i Vårberg till Stockholms Kooperativa Bostadsförening

§20 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Gimle Bostad AB

§21 Överenskommelser om exploatering avseende Skärholmsdalen, Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut

§22 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Sveafastigheter Bostad AB, Wästbygg Projektutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Hemskogsvägen i Stureby till JM AB. Inriktningsbeslut

§24 Markanvisning för bostäder, lokaler med mera inom fastigheten Örby 4:1 m.fl. i Bandhagen/Stureby/Örby till AB Familjebostäder, Aprilstaden Fastigheter AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Ikano Bostadsutveckling AB, JM AB, Järntorget Byggrätts AB, K2A Hyresbostäder AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB. Inriktningsbeslut

§26 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Sveafastigheter bostad AB, OOF Group AB, Åke Sundvall Projekt AB, Seniorgården AB och AB Borätt samt tillägg till markanvisningar för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till AB Svenska bostäder och AB Familjebostäder

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, Östberga 1:5 och del av Svärdssidan 3 i Östberga till JM AB

§28 Markanvisning för bostäder, kontor, vård och förskola inom fastigheterna Kristinedal 8, 11-14, 16, Buxbomshäcken 1-4, Gamla Enskede 6:1 och Gamla Enskede 6:2 i Gamla Enskede till Iris Förvaltning AB, Stockholmsaktiebolaget Autopunkten, Pajed Kontorsfastigheter AB och Fonus Ekonomisk Förening

§29 Markanvisning för bostäder, skola och förskola inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 och fastigheterna Svedjaren 1, Svedjaren 2 och Svedjaren 3 i Hagsätra till Wallenstam AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

§30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Järntorget Byggrätts AB

§31 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Brabo Stockholm AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem

§33 Hotell inom del av fastigheten Södermalm 7:78 på Södermalm. Inriktningsbeslut och delgenomförandebeslut

§34 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder, lokaler och kommersiell verksamhet inom fastigheten Södermalm 3:1 m.fl. i Södermalm med Nordr AB och Wasted Space AB

§35 Slutredovisning av projekt Citybanan och slutredovisning av utbyggnad inom Orgelpipan 6 på Norrmalm

§36 Upplåtelser av arrendeområden inom kajområden i innerstaden till Sankt Erik Markutveckling AB

§37 Marksanering i Kolkajen-Ropsten i Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden. Reviderat delgenomförandebeslut

§38 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, seniorbostäder, bostäder och förskola inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m.fl. till NREP AB, JM AB och Gimle Bostad AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§39 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 28:1, 29:9, 40:20 och 40:21 i Hässelby Villastad till Svenska Bostäder AB

§40 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Strandärten 22 i Hässelby Villastad till Fastighetsaktiebolaget Strandärten 22

§41 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 och Ringpärmen 1 i Vällingby till AB Svenska Bostäder och ByggVesta AB. Inriktningsbeslut

§42 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Nockebyhov 1:1 och 2:22, nuvarande Ordenslogen 1 och 2, Ordenssällskapet 1 och Ordensfanan 1 i Nockebyhov med Aros Management AB

§43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Åkeshov 1:4 i Åkeshov till Besqab Bostadsmark XXXXVII AB

§44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ögat 1 och del av Råcksta 1:21 i Eneby och Beckomberga till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB

§45 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Masugnen 1 i Ulvsunda industriområde till AB Borätt tillsammans med Seniorgården AB

§46 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 mfl, projektområde Blackebergsvägen etapp 2 och 3, i Blackeberg och Södra Ängby med HSB Bostad AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Primula Byggnads AB. Genomförandebeslut

§47 Markanvisning för kontor, industri, verksamheter, handel och centrum inom fastigheten Aura 1 i Akalla till Kottbygatan Fastigheter AB

§48 Markanvisning för bostäder till Titania AB och Sveaviken Bostad AB samt komplettering av tidigare markanvisningar till Sveaviken Bostad AB, ByggVesta AB och Sveafastigheter Bostad AB inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby

§49 Markanvisning och överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Klaksvik 1 i Kista med Magnolia projektbolag 122 AB

§50 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Knarrarnäs 8 i Kista till Nyfosa Knarranäs 8 Fastighets AB

§51 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Örjan 24, Örjan 25, Örjan 26, del av Solhem 16:1, del av Solhem 19:15 och del av Solhem 19:16 i Solhem till Amasten Fastighets AB (

§52 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:11 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till AB Familjebostäder

§53 Riktlinjer för direktupphandling. Beslut

§54 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Alvik 1:1 i Alvik till SISAB. Föravtal till planerad exploatering inom fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan AB och JM AB. Inriktningsbeslut