Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
08:15
Plats
Hemmahamnen, Landsort, entréplanet, Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 8.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 27 maj 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan av ombildningsprocessen (S) Dnr 2014/1326-3.2.1

5 Prövning av intresseanmälan avseende förvärv av Dalarö 1 i Farsta samt erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningar avseende Distanstuben i Fagersjö och Exponeringen 2 i Bandhagen (S) (Hemligt) Dnr 2014/1342-3.2.1

7 Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (S) Dnr 2014/1470-1.3

8 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari - juni 2014 (A) Dnr 2014/1420-1.2.4

9 Finansiell månadsrapport per 2014-05-31 för AB Familjebostäder (A) Dnr 2014/ 1363-1.2.4

10 Redovisning av Familjebostäders miljö - och energiarbete (S) Dnr 2014/1646-1.3

11 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S) Dnr 2014/1657-1.1

12 Kvarnspelet 4, Rinkeby Ombyggnad/anpassning av lokal (PuA) Dnr 2013/1831-3.2.4

13 Slutredovisning av nybyggnad Kv Gotska Sandön 2, Norra Djurgårdstaden (PuA) Dnr 2014/1409-3.2.3

14 Slutredovisning av nyproduktion av Kv. Kållandsö, Farsta (PuA) Dnr 2014/1617-3.2.3

15 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom Årstafältet etapp 2, Årsta. (PuA) Dnr 2014/1355-3.2.3

16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Kymmendö, Farsta. (PuA) Dnr 2014/1359-3.2.3

17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt kv Färgfilmen, Bandhagen. (PuA) Dnr 2014/1373-3.2.3

18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln, Hägerstensåsen. (PuA) Dnr 2014/1357-3.2.3

19 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Lantarbetaren, Enskede. (PuA) Dnr 2014/1356-3.2.3

20 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Reflexen, Högdalen. (PuA) Dnr 2014/1358-3.2.3

21 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Sandaletten, Älvsjö. (PuA) Dnr 2014/1620-3.2.3

22 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder och studentlägenheter i Säterhöjden, Rågsved. (PuA) Dnr 2014/1408-3.2.3

23 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av studentlägenheter i Årstastråket etapp 2, kv Ormlången. (PuA) Dnr 2014/1618-3.2.3

24 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Årstastråket etapp 3 (PuA) Dnr 2014/1619-3.2.3

25 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Brevlådan, Svedmyra. (PuA) Dnr 2014/1406-3.2.3

27 Övriga frågor

Välkommen! S= Stab A= Administration K= Kommunikation Fa= Fastighetsavdelningen PuA= Projektutvecklingsavdelningen AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 92100, 120 07 Stockholm, Tel 08-737 20 00, www.familjebostader.com

§1 Anmälan om protokolljustering

§2 Val av justeringsmän

§4 Anmälan av ombildningsprocessen

§5 Prövning av intresseanmälan avseende förvärv av Dalarö 1 i Farsta samt erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningar avseende Distanstuben 5 i Fagersjö och Exponeringen 2 i Bandhagen

§6 Avrapportering av avgivna remissvar

§7 Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem ­ projekt VERA

§8 Resultatrapport för AB Familejbostäder januari ­ juni 2014

§9 Finansiell månadsrapport per 2014-05-31 för AB Familjebostäder

§10 Redovisning av Familjebostäders miljö- och energiarbete

§11 Firmatecknare för AB Familjebostäder

§12 Kvarnspelet 4, Rinkeby Ombyggnad/anpassning av lokal

§13 Slutredovisning nybyggnad Kv Gotska Sandön 2, Norra Djurgårdsstaden

§14 Slutredovisning nyproduktion Kv Kållandsö 4, Farsta

§15 ­ Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§19 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§20 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§21 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§22 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§23 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§24 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion

§25 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Brevlådan, Svedmyra