Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-03-15

Sammanträde 2016-03-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal.

6 Motion om förvaltningsform för kulturgårdar. Remissvar.

7 Dalhagens BP i Kista, framtagning av underlag för kommande inriktningsbeslut för byggande av en ny idrottshall. Initieringsbeslut.

8 Bolidenplan i Johanneshov, medverkan i utredning för byggande av en ny idrottshall. Initieringsbeslut.

9 Utomhusbad på Järvafältet. Reviderat utredningsbeslut.

10 Utveckling av Vårbergs IP. Utredningsbeslut.

11 Ny kombinerad anläggning för rollerderby och skridsko på Hagsätra IP. Utredningsbeslut.

12 Anläggande av en 11-spels konstgräsfotbollsplan på Vällingby BP. Inriktnings- och genomförandebeslut.

13 Högdalens sim- och idrottshall, renovering av reningsverk med mera. Reviderat genomförandebeslut.

14 Fastigheten Hasseln 4, Oscarsteatern, omläggning av taket. Slutrapport.

15 Förvärv av 9 st lägenheter för gruppboende i kvarteret Torvsätra 1 på Sätra Torg i Skärholmen. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-085/2016

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

16 Förvärv av 11 lägenheter för serviceboende i kvarteret Blackeberg 3:1 på Islandstorget i Bromma. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-095/20

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

17 Förvaltningschefen informerar

18 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal Dnr 4.2-052/2016

§6 Motion om förvaltningsform för kulturgårdar.

§7 Dalhagens BP i Kista, framtagning av underlag för kommande inriktningsbeslut för byggande av en ny idrottshall.

§8 Bolidenplan i Johanneshov, medverkan i utredning för byggande av en ny idrottshall.

§9 Utomhusbad på Järvafältet.

§10 Utveckling av Vårbergs IP.

§11 Ny kombinerad anläggning för rollerderby och skridsko på Hagsätra IP.

§12 Anläggande av en 11-spels konstgräsfotbollsplan på Vällingby BP.

§13 Högdalens sim- och idrottshall, renovering av reningsverk med mera.

§14 Fastigheten Hasseln 4, Oscarsteatern, omläggning av taket.

§15 Förvärv av 9 st lägenheter för gruppboende i kvarteret Torvsätra 1 på Sätra Torg i Skärholmen.

§16 Förvärv av 11 lägenheter för serviceboende i kvarteret Blackeberg 3:1 på Islandstorget i Bromma.

§17 Förvaltningschefen informerar

§18 Frågor för beredning och övrig information