Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-30

Sammanträde 2014-01-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Medborgarförslag

2 Förslag på förbättringar i Axelsberg Mälarhöjden

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 9-2014-1.2.3
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Medborgarmöten

5 Ny förskola i kvarteret Rosteriet 7 i Liljeholmen

Genomförandeärende
Dnr 570-2013-2.6 Omedelbar justering

6 Uppdatering av delegationsordning

6:X Avsägelse och fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr 539-2013-1.1
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

7 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

8 Ändringar i reglemente för stadsdelsnämnderna

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 515-2013-1.5.1 Omedelbar justering

9 Motion om tillvaratagande av spillvärme

10 Aktualitetsprövning av Promenadstaden

11 Översyn av hastighetsgränser i Spånga-Tensta, Kungsholmen samt del av Hägersten-Liljeholmen

Anmälningsärenden

12 Samrådsmöten för nya detaljplaner inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden
Dnr 593-2013-1.5.3
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Översyn av trafiksituationen på Slättgårdsvägen för att öka trafiksäkerheten

Skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 594-2013-2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapport om ANDT-förebyggande arbete i Stockholms stadsdelar (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

15 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2014

16 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förteckning över inkomna skrivelser

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

25 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 16 januari 2013
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (206 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förslag på förbättringar i Axelsberg Mälarhöjden

§7 Avsägelse och fyllnadsval till sociala delegationen

§8 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

§13 Samrådsmöten för nya detaljplaner inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

§14 Översyn av trafiksituationen på Slättgårdsvägen för att öka trafiksäkerheten

§16 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2014

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

§26 Sociala delegationens protokoll