Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-06-20

Sammanträde 2023-06-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

3 Anmälningsärenden:

9 Anläggande av 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader på Årstafältet, del av Årsta 1:1, inriktningsbeslut

21 Svar på skrivelse om status för planerade idrottsanläggningar på Skarpnäcksfältet

22 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§4 Ändrade regler för Stockholm stads båtplatskö

§5 Samverkan mellan idrottsnämnden och berörda parter inom ramen för fokus Järva

§6 Årsrapport 2022 för idrottsnämnden - yttrande över stadsrevisionens årsrapport

§7 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor

§8 Anläggande av 11-spels konstgräsplan samt servicebyggnad på Sundby 5:17, utredningsbeslut

§9 Anläggande av 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader på Årstafältet, del av Årsta 1:1, inriktningsbeslut

§10 Ny multihall på Enskede IP, Enskede Gård 1:1, utredningsbeslut

§11 Ny konstgräsplan samt omklädning- och servicebyggnad i Riksby, del av Ulvsunda 1:1, utredningsbeslut

§12 Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall, inriktningsbeslut

§13 Ny idrottshall i Bromstensgluggen, Bromsten 9:2, utredningsbeslut

§14 Anläggande av 11-spels konstgräsplan på Sjöängens BP, utredningsbeslut

§15 Motion om En tydligare digital kommunikation av Stockholms föreningsutbud - svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion om att utveckla Knutby bollplan - svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Motion om att ta principiell ställning mot könsselekterade simbassänger - svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Remiss av Förslag till ANDTS-program, Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Svar på skrivelse om Fritidsbanken och fritidsbibliotek

§20 Svar på skrivelse om stadsrevisionens rapport 2022:3 - bidrag till ideella föreningar

§21 Svar på skrivelse om status för planerade idrottsanläggningar på Skarpnäcksfältet

§22 Förvaltningschefen informerar