Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-06-10

Sammanträde 2013-06-10

Datum
Klockan
12:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:1 av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever. RIV

Dnr 322-150/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:2 av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm. RII

Dnr 303-151/2013 (framställd 18/2, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

Dnr 324-152/2013 (framställd 18/2, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:7 av Kaj Nordquist (S) om översyn av hyresnivåerna och konsekvenserna för föreningslivet i Stockholm. RV

Dnr 328-293/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

Dnr 319-294/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

Dnr 323-295/2013 (framställd 4/3, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:10 av Jan Valeskog (S) om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet. RI

Dnr 323-380/2013 (framställd 8/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:12 av Eivor Karlsson (MP) om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen. RV

Dnr 327-382/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

Dnr 321-441/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:15 av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt. RVII

Dnr 325-564/2013 (framställd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:16 av Tomas Rudin (S) om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad. RVIII

NYA INTERPELLATIONER

17 Nr 2013:17 av Eivor Karlsson (MP) om att missförhållanden inom äldrevården måste rapporteras och registreras. RV

18 Nr 2013:18 av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva. RI

19 Nr 2013:19 av Karin Rågsjö (V) om jobbtorgens utbildningssatsningar. RII

20 Nr 2013:20 av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta. RVII

21 Nr 2013:21 av Mirja Räihä (S) om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. RV

22 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE, Rotel V+VII

29 Utl. 2013:65. Riktlinjer om Lex Sarah

Framställan från äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 325-1033/2012

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

30 Utl. 2013:75. Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet

31 Utl. 2013:76. Framtidsbild för Kista Science City - Vision och strategi 2010-2020

32 Utl. 2013:77. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2012, som inte behandlats av kommunstyrelsen

33 Utl. 2013:78. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal

Rotel I+V+VIII

34 Utl. 2013:79. Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder

Inriktningsbeslut
Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål
Inriktningsbeslut
Dnr 302-652/2013

Rotel II

35 Utl. 2013:80. Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar

Genomförandebeslut
Framställan från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 314-314/2013

36 Utl. 2013:81. Parkeringsplan

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 314-471/2013

Rotel II+V

37 Utl. 2013:82. Förbifart Stockholm mellan E4/E20 vid Kungens kurva och E4 vid Häggvik

Genomförandeavtal med Trafikverket
Framställan från exploateringsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 314-650/2013

Rotel III

38 Utl. 2013:83. Detaljplan för Odenplan och Adlern Mindre 34 m.m., Odenplan och Norrtullsgatan i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-08525-54

39 Utl. 2013:84. 12 detaljplaner samt 1 förslag till upphävande av del av generalplan för E4/Förbifart Stockholm, i stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Grimsta, Hässelby Gård, Vinsta, Vällingby, Kälvesta, Lunda, Tensta och Akalla,

DP 2011-03365-54, DP 2009-17149-54, TDP/DP 2009-17150-54, DP 2009-17151-54, DP 2010-00868-54, TDP/DP 2010-00870-54, TDP/DP 2010-00866-54, TDP 2010-00733-54, DP 2010-04710-54, DP 2009-18963-54, DP 2009-20807-54, DP 2010-00804-54, DP 2009-18965-54

Dnr 311-655/2013

Rotel V

40 Utl. 2013:85. Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

BORDLAGDA MOTIONER

41 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S). RVII

42 Utl. 2012:154. Fler bänkar i stadsmiljön. Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 329-1610/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 304-2208/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-2037/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

Dnr 328-2034/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV + RIII

Dnr 308-2204/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

48 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP). RVI

Dnr 322-444/2012 (bordlagd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII (bordlagd 8/4)

51 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

Dnr 322- 258/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI (bordlagd 8/4)

53 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

Dnr 219-946/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan. Motion (2012:21) av Per Olsson (MP). RIV

56 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 310-427/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2013:50. Ett program för sexuell hälsa i Stockholm. Motion (2012:23) av Emilia Bjuggren (S). RVII

58 Utl. 2013:51. Jour- och familjehem i kommunal regi. Motion (2012:20) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

59 Utl. 2013:52. Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter. Motion (2012:22) av Tomas Rudin, Emilia Bjuggren och Kaj Nordquist (alla S). RVII

60 Utl. 2013:53. "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna. Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V). RVII

61 Utl. 2013:54. Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (S). RII+VI

62 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

63 Utl. 2013:66. Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP). RVIII

64 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

65 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S). RI

66 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). RI

67 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S). RI

68 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

69 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

70 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

71 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen

Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII
Dnr 326-949/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA MOTIONER, Rotel I

72 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande

Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V)
Dnr 302-1722/2012

Rotel III

73 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm

Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S)
Dnr 311-257/2012

74 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S)
Dnr 315-565/2012

75 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm

Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S)
Dnr 319-563/2012

Rotel V

76 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S)
Dnr 316-259/2012

77 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram

Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V)
Dnr 316-567/2012

78 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler

Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S)
Dnr 328-863/2012

Rotel VIII

79 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti

Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP)
Dnr 328-950/2012

NYA INTERPELLATIONER

80 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RVIII

81 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen sker den 17 juni 2013.

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr49 och 53 för år 2012.

§3 Interpellation om ökad psykisk ohälsa bland elever (nr2013:1)

Dnr 322-150/2013

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om ökad psykisk ohälsa bland elever.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Jan Valeskog, borgarrådet Edholm och Karin Rågsjö.

§4 Interpellation om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm (nr2013:2)

Dnr 303-151/2013

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton och Karin Rågsjö.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr3 och 6 för år 2013.

§6 Interpellation om översyn av hyresnivåerna och konsekvenserna för före­ningslivet i Stockholm (nr2013:7)

Dnr 328-293/2013

Kaj Nordquist (S) hade lämnat in en interpellation om översyn av hyresnivå­erna och konsekvenserna för föreningslivet i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Kaj Nordquist, borgarrådet Larsson och Jackie Nylander.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 och 16 för år 2013.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkterna nr 80 och 81 på föredragningslistan före punkt nr 23.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2013:17) av Eivor Karlsson (MP) om att missförhållanden inom äldre­vården måste rapporteras och registreras
Dnr 327-858/2013;

2. (2013:18) av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva
Dnr 322-859/2013;

3. (2013:19) av Karin Rågsjö (V) om jobbtorgens utbildningssatsningar
Dnr 331-860/2013;

4. (2013:20) av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta
Dnr 325-861/2013;

5. (2013:21) av Mirja Räihä (S) om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare
Dnr 210-862/2013;

6. (2013:22) av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och id­rottsplatser efter vinterns snödumpning
Dnr 329-864/2013;

7. (2013:23) av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan
Dnr 328-951/2013;

8. (2013:24) av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen
Dnr 311-952/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Avknoppningar - Skarpnäck

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om avknoppningar – Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Larsson.

Fråga nr 2. Att ta ansvar för Hästa gårds framtid

Ewa Larsson (MP) ställde en fråga om att ta ansvar för Hästa gårds framtid.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. John Bauerskolornas nedläggning

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om John Bauerskolornas nedläggning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Betygsinflation

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om betygsinflation.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Stöd till Midsommar Latino

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om stöd till Midsommar Latino.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Klasstorlekarna i Stockholms grundskolor

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om klasstorlekarna i Stockholms grundskolor.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 7. Papperskorgar

Rana Carlstedt (S) ställde en fråga om papperskorgar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rana Carlstedt och borgarrådet Hamilton.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 29 maj 2013

Beslut (29 maj) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (12 mars) avseende Förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter (AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng) (Primula Byggnads AB).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrät­tens avgörande står därmed fast.

Dnr 300-1744/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport

av den 29 maj 2013

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Stockholms stad den 30 och 31 januari 2013

Dnr 669-903/2013

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 3 juni 2013

Beslut (3 juni) med anledning av överklagat avgörande hos Stadsbyggnads­nämnden i Stockholms kommun (beslut 7 februari) avseende Detaljplan för fastigheten Svalörten 26 i stadsdelen Hässelby Villastad, Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 5 juni 2013

Beslut (5 juni) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 19 mars) avseende Detaljplan för område vid kvarteret Regndroppen i stadsdelen Björkhagen Stockholm Hammarbyhöjden 1:1.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Förvaltningsrätten i Stockholm

av den 5 juni 2013

Beslut (5 juni) angående överklagande av kommunstyrelsens beslut (20 mars) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Sö­dermalm, Dnr 2005-08976-54.

Förvaltningsrätten som senare kommer att avgöra målet slutligt, avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 311-1960/2011

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 17 juni 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Valärenden, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2013-06-10 behandlades.

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens och valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt ------------------- Bilaga 5.

§15 Riktlinjer om Lex Sarah

Framställan från äldrenämnden och socialnämnden (utl.2013:65)

Dnr 325-1033/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:65 behandlades. Utlå­tandet gäller en framställan från äldrenämnden och socialnämnden om riktlinjer om Lex Sarah.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, borgarråden Mogert och Larsson, Christopher Ödmann och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) och Eivor Karlsson (MP) bifall till Socialdemo­kraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Riktlinjer om Lex Sarah, enligt bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

2. Socialnämnden och äldrenämnden ges i uppdrag att ta fram nämndspeci­fika rutiner utifrån riktlinjer om Lex Sarah.

3. I enlighet med stadsledningskontorets synpunkter ska de nämndspecifika riktlinjerna förtydligas när det gäller punkt 6.7.

§16 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet (utl.2013:75)

Dnr 033-799/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:75 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrap­port för projekt Navet.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Monika Lindh, Karin Rågsjö och bor­garrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Slutrapport för projekt Navet, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden, stadsarkivet, genomföra projekt eDok-standardiserade arbetssätt med tek­niskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad, i enlighet med utlåtandet och de förtydliganden som anges under Mina synpunkter.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom centralupphandling besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, tecknande och löpande upp­datering av avtal med vald leverantör för ärende- och dokumenthantering inom kommunkoncernen samt implementera upphandlat system och fatta beslut om förlängning av avtal.

4. Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna full­makt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av koncerngemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem.

5. Finansiering för den del av upphandlingen som avser ett system för ärende- och dokumenthantering för stadens nämnder sker genom dispo­sition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsut­veckling med IT.

§17 Framtidsbild för Kista Science City - Vision och strategi 2010 - 2020

Uppdatering (utl.2013:76)

Dnr 310-120/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om framtidsbild för Kista Science City - Vision och strategi 2010 - 2020.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Awad Hersi, borgarrådet Wanngård, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson, Ann Mari Engel, Yvonne Ruwaida och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Wanngårds (S) och Awad Hersis (MP) respektive förslag. Vid propo­sitioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Vision och strategi 2010-2020 för Kista Science City, bilaga 2 till utlåtan­det, godkänns med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

2. Inriktningen för stadens framtida insatser i området godkänns med hänvis­ning till vad som anförs i utlåtandet.

3. Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafik- och renhållningsnämnden, utbildningsnämnden, kultur-nämnden, arbetsmarknadsnämnden och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska inom respektive ansvarsområde stödja att framtidsbilden förverkligas.

4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholm Business Region AB i uppdrag att stödja att framtidsbilden förverkligas inom sitt ansvars-område.

§18 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2012, som inte behand­lats av kommunstyrelsen (utl.2013:77)

Dnr 019-605/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:77 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2012, som inte behandlats av kommunstyrelsen.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2012, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§19 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostä­der inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen i Årstadal (utl.2013:78)

Dnr 023-632/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:78 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen i Årstadal.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Björn Ljung och Åsa Jernberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 400 hyreslägenheter med komplet­terande lokaler, inom kv. Golvläggaren 1 och kv. Syllen 3, till en total investeringsutgift om 1 203 mnkr godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Stockholmshem i uppdrag att teckna behövliga avtal rörande nybyggnad i kv. Golvläggaren 1 och kv. Syllen 3.

§20 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder

Inriktningsbeslut

Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål

Inriktningsbeslut (utl.2013:79)

Dnr 302-652/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:79 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende dels om utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder, dels om utveckling av Klam­paren 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Sebastian Wiklund, borgarrådet Larsson, Christer Mellstrand, borgarråden Helldén och Sjöstedt, Maria Hannäs, borgarråden Kevius och Rudin samt Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Inriktningen att fastighetsnämnden förvärvar del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion) av Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i syfte att bygga nya Tekniska nämndhuset Söderstaden, godkänns.

2. Fastighetsnämnden medges rätt att påbörja projektering och planering av Tekniska nämndhuset Söderstaden på del av fastigheten Arenan 9, till en utredningsutgift om 60 mnkr, fram till genomförandebeslut. Fastighets­nämnden får öka sina investeringsutgifter för år 2013 med upp till 10 mnkr för att genomföra erforderliga utredningar. Utgifterna för kom­mande år behandlas i budget för år 2014.


3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för bo­stadsändamål av fastigheterna Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen). Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra en över­föring av fastigheterna Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) till exploateringsnämnden.

4. Gemensamt inriktningsförslag avseende inhyrning av nya lokaler i det nya Tekniska nämndhuset Söderstaden godkänns i enlighet med vad som sägs i utlåtandet.

5. Inriktningen att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB avyttrar del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), till fastighetsnämnden, för kontors­ändamål, godkänns.

6. Inriktningen att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB påbörjar utveckl­ing och försäljning av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), för bostadsän­damål, godkänns.

7. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§21 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar

Genomförandebeslut

Framställan från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2013:80)

Dnr 314-314/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:80 behandlades. Utlåtandet gäller en fram­ställan från trafik- och renhållningsnämnden av reinvesteringsprogram för gatu­ytor med tillhörande anordningar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Trafik- och renhållningsnämnden får genomföra reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar till en investeringsutgift om 625 mnkr inom perioden år 2013-2018. Utgifterna för 2013 ska rymmas inom nämn­dens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2014.

§22 Parkeringsplan

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2013:81)

Dnr 314-471/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:81 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om en parkeringsplan.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Maria Hannäs, Christer Mellstrand, borgarrådet Helldén, Patrik Silverudd och Malte Sigemalm.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Trafik- och renhållningsnämndens förslag till Parkeringsplan i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§23 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att sambehandla punkterna nr37 (utl.2013:82) och 39 (utl.2013:84) på föredragningslistan med en gemen­sam debatt och därefter beslut i respektive ärende.

§24 Förbifart Stockholm mellan E4/E20 vid Kungens kurva och E4 vid Häggvik

Genomförandeavtal med Trafikverket

Framställan från exploateringsnämnden samt trafik- och renhållnings­nämnden (utl.2013:82)

Dnr 314-650/2013

12 detaljplaner samt 1 förslag till upphävande av del av generalplan för E4/Förbifart Stockholm, i stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Grimsta, Häs­selby Gård, Vinsta, Vällingby, Kälvesta, Lunda, Tensta och Akalla, DP 2011-03365-54, DP 2009-17149-54, TDP/DP 2009-17150-54, DP 2009-17151-54, DP 2010-00868-54, TDP/DP 2010-00870-54, TDP/DP 2010-00866-54, TDP 2010-00733-54, DP 2010-04710-54, DP 2009-18963-54, DP 2009-20807-54, DP 2010-00804-54, DP 2009-18965-54 (utl.2013:84)

Dnr 311-655/2013

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att sambehandla punkterna nr37 (utl.2013:82) och 39 (utl.2013:84) på föredragningslistan med en gemen­sam debatt och därefter beslut i respektive ärende.

Gemensam debatt §§ 24 och 25

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Helldén, Sebastian Wiklund, bor­garrådet Wanngård, Stellan Hamrin, Jonas Naddebo, Jan Valeskog, Yvonne Ruwaida, Ann-Katrin Åslund, Ewa Larsson, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson, Stefan Nilsson, borgarrådet Rudin, Birgitta Hansen, Katarina Luhr, Awad Hersi, Bengt Sandberg, Ewa Samuelsson, Patrik Silverudd och Mikael Magnusson.

Utlåtande 2013:82

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:82 behandlades. Utlåtandet gäller en fram­ställan från exploateringsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden av Förbifart Stockholm mellan E4/E20 vid Kungens kurva och E4 vid Häggvik.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Exploateringsnämndens och trafik- och renhållningsnämndens förslag till genomförandeavtal med Trafikverket i enlighet med bilaga 2 till utlåtan­det godkänns.

2. Exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ges i upp­drag att träffa erforderliga kompletterande avtal till genomförandeavtalet, under förutsättning att dessa dels ansluter till träffat genomförandeavtal, dels inte innebär ytterligare ekonomiska åtaganden för staden utöver det som ryms inom nämndernas delegation.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§25 12 detaljplaner samt 1 förslag till upphävande av del av generalplan för E4/Förbifart Stockholm, i stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Grimsta, Häs­selby Gård, Vinsta, Vällingby, Kälvesta, Lunda, Tensta och Akalla, DP 2011-03365-54, DP 2009-17149-54, TDP/DP 2009-17150-54, DP 2009-17151-54, DP 2010-00868-54, TDP/DP 2010-00870-54, TDP/DP 2010-00866-54, TDP 2010-00733-54, DP 2010-04710-54,

Dnr 311-655/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:84 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om 12 detaljplaner samt ett förslag till upphävande av del av generalplan för E4/Förbifart Stockholm, i stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Grimsta, Hässelby Gård, Vinsta, Vällingby, Kälvesta, Lunda, Tensta och Akalla.

Se gemensam debatt under § 24.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

12 detaljplaner samt 1 förslag till upphävande av del av generalplan för E4/Förbifart Stockholm i stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Grimsta, Hässelby Gård, Vinsta, Vällingby, Kälvesta, Lunda, Tensta och Akalla, DP 2011-03365-54, DP 2009-17149-54, TDP/DP 2009-17150-54, DP 2009-17151-54, DP 2010-00868-54, TDP/DP 2010-00870-54, TDP/DP 2010-00866-54, TDP 2010-00733-54, DP 2010-04710-54, DP 2009-18963-54, DP 2009-20807-54, DP 2010-00804-54, DP 2009-18965-54, enligt bilaga 2-14 till utlåtandet, antas.

§26 Detaljplan för Odenplan och Adlern Mindre 34 m.m. Odenplan och Norr­tullsgatan i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-08525-54 (utl.2013:83)

Dnr 311-654/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:83 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Odenplan och Adlern Mindre 34 m.m. i stadsdelen Vasastaden.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Christer Mellstrand, Björn Ljung och Katarina Luhr.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för Odenplan och Adlern Mindre 34 m.m., Odenplan och Norr­tullsgatan i stadsdelen Vasastaden, Dp 2011-08525-54 antas.

§27 Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (utl.2013:85)

Dnr 316-324/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:85 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Ordet innehades av Emma Lindqvist, Jackie Nylander, Christina Elffors-Sjödin och Maria Antonsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jackie Nylander (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Förmedlingsavgiften tas bort för de lägenhetstyper som förmedlas med så kallade ofullständiga kontrakt (korttidskontrakt, +65-lägenheter, trygg­hetsboenden) samt för ungdomslägenheter, från 500 kronor inklusive moms till 0 kronor.

2. De reviderade avgifterna ska gälla för avgifter som debiteras kund från och med den 1 juli 2013.

§28 Motion om principer för och hantering av bidrag till organisationer som före­träder personer med funktionsnedsättning (utl.2012:142)

Dnr 326-2330/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:142 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Kaj Nordquist (S) i vilken han bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram nya beslutsformer för bidragsbeviljande till organisationer för funktionsnedsatta.

Ordet innehades av Kaj Nordquist, Eivor Karlsson, Jackie Nylander, Yvonne Fernell-Ingelström och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) och Eivor Karlsson (MP) bifall till Socialdemokrater­nas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Jackie Nylander (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S) om ”Principer för och hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Motion om fler bänkar i stadsmiljön (utl.2012:154)

Dnr 329-1610/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:154 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åke Askensten (MP) i vilken han bl.a. föreslår att staden tar fram en plan som innebär att utplaceringen av bänkar ökar kraftigt.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, Bo Arkelsten, Maria Hannäs och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (MP) och Maria Hannäs (V) bifall till Miljöpartiets re­servation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP) om ”Fler bänkar i stadsmiljön” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr155, 157, 159, 160 och 161 för år 2012 samt nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 och 74 för år 2013.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 och 93 för år 2013.

§31 Motioner

Under tiden 28 maj – 10 juni 2013 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2013:49) av Åsa Jernberg och Awad Hersi (båda MP) om ett strate­giskt antidiskrimineringsarbete vid rekrytering av personal till Stock­holms stads verksamheter
Dnr 334-878/2013;

2. (2013:50) av Åsa Jernberg och Per Olsson (båda MP) om att skapa en god utemiljö för barn i förskola och grundskola
Dnr 322-937/2013;

3. (2013:51) av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city
Dnr 302-977/2013;

4. (2013:52) av Jan Valeskog (S) om bättre säkerhet och trygghet vid centralt belägna skolor
Dnr 322-978/2013;


5. (2013:53) av Tara Twana (S) om begreppet andragenerationsinvand­rare kan leda till diskriminering
Dnr 334-979/2013;

6. (2013:54) av Tara Twana (S) om kontroll av hur KF lever upp till sina antidiskrimineringspolicys
Dnr 334-980/2013;

7. (2013:55) av Ann Mari Engel och Sebastian Wiklund (båda V) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefri­heten i staden
Dnr 308-981/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19:43